Hur skapar vi ordning och reda i studentboendet?

Ge tumme upp eller tumme ner? Kanske dags att starta en städworkshop? Lär av hur medlemmar skapar ordning i gemensamma ytor.

Exempel från branschen

AF Bostäder har fokuserat på projektet ”Städa hållbart”. Detta efter att det uppmärksammats en önskan om mer miljövänliga städmaterial bland studenter som storstädar sina korridorer varje termin. Genom att samarbeta med ”Ekotipset”, som erbjuder husmorstips för hållbar städning och vars skapare nyligen vann pris för en bok i ämnet, integrerades dessa principer i städrutinerna. Personalen valde ut användbara tips från boken, som även inkluderar ett specialskrivet förord, med särskilt fokus på putsmedel som fungerar på alla material.

För att ytterligare stödja detta initiativ, investerade AF Bostäder i fina kassar fyllda med rekommenderat material från boken, som delades ut till studenter. Denna resurs är tillgänglig inte bara för korridorstädare utan för alla hyresgästerna, med information spridd via e-post, webbplats och sociala medier. Trots initial tveksamhet internt har projektet mottagits väl, och de som testat de nya metoderna har varit positivt överraskade av dess effektivitet.

Här kan du läsa mer om Ekotipset. 

Är ni också intresserade av att trycka en likadan broschyr? Hör av dig till ulrika@studentbostadsforetagen.se så slussar hon dig vidare. 

Malmö universitet har infört workshops för att lära internationella studenter i korridorbostäder vikten av att hålla rent i de gemensamma ytorna. Dessa sessioner, riktade mot studenter med varierande bakgrunder och tidigare erfarenheter av att bo själva, kombinerar teori med praktiska demonstrationer. Workshopen täcker allt från användningen av städprodukter till effektiv rengöring av badrum, kök och tvättstugor, och avslutas med en frågestund. De är också anpassade för att öka antalet godkända städinspektioner.

I samband med workshopen erbjuds ett städkit och personalen använder en vecko- och månadschecklista för att bedöma renligheten, med tydlig kommunikation om förväntningar. För att engagera studenterna tillhandahålls information vid inflyttning och det skickas ut påminnelser via e-post och workshops hålls direkt i studenternas korridorer vilket underlättar för deltagande. Personalen använder vidare positiv förstärkning, som beröm och belöningar (t.ex. diskmedel eller kökshanddukar) för att uppmuntra goda städvanor, samt önskade prylar, som mixers, som extra motivation. Denna strategi har visat sig effektiv för att uppmuntra deltagande och förbättra städrutinerna.

MKB bygger goda relationer med hyresgästerna genom personliga samtal, vilket skapar trygghet och ordning. Detta inkluderar allt från nyckelöverlämning och personliga rundvisningar till dagliga check-ins och direkt respons på eventuella problem. Lägenheterna är alltid i toppskick vid inflyttning, vilket uppmuntrar till att de hålls så. För att förbättra servicen har personalen även kvällsöppet en gång i veckan och använder sig av nudging-tekniker, som flyttvagnar och påminnelser om ordningsregler, för att uppmuntra skötsamhet. Avslutningsvis finns ett fokus på gemenskap både bland hyresgäster och kollegor för att upprätthålla en positiv och stödjande miljö.

Studentboende Rönnen

Skövdebostäder använder ett enkelt feedbacksystem för att uppmuntra renlighet i korridorer. Varje vecka bedöms städningen i köken enligt specifika kriterier. Beroende på hur väl de hyresgästerna uppfyller dessa kriterier får de en visuell återkoppling: en grön tumme för godkänt eller en röd tumme för förbättringsområden. Resultaten visualiseras på anslagstavlor med antingen en stor grön eller röd tumme som summerar veckans prestationer.

För att ytterligare motivera till renlighet, sammanställs resultaten terminsvis. De korridorer som samlar flest gröna tummar under en termin belönas med godispåsar, vilka hängs på dörrarna till de berörda hyresgästerna. Denna belöning har mottagits väl och har blivit ett enkelt sätt att uppmuntra skötsamhet. Medan vissa hyresgäster konsekvent presterar bra, behöver andra förbättra sig för att undvika kostnaden för en städfirma. Personalen har observerat att även de som initialt presterar dåligt kan förbättra sig avsevärt, exempelvis genom en gemensam städdag, vilket resulterat i att flera fått tumme upp efter sådana insatser.

I en av Uppsalhems studentkorridorer har företaget testat ett nytt koncept för gemensamhetskök. Utgångspunkten var att äldre och slitna kök ofta är svåra att hålla rena och trevliga. För att underlätta för både förvaltaren och de boende, renoverades ett av dessa kök, med fokus på att bevara fungerande delar som stommar. Målet var att inte bara fräscha upp utrymmet utan också skapa en mer mångsidig yta som uppmuntrar till samarbete och gemenskap utöver matlagning.

Genom att noggrant välja material som tål hårdare användning och samtidigt behålla ett enhetligt och trevligt helhetsintryck, förbättrades både estetiken och funktionaliteten i köket. Detta har lett till ökad nöjdhet bland hyresgästerna, som nu håller köket renare och snyggare. Resultatet har också varit fördelaktigt ekonomiskt, eftersom behovet av storstädning minskat och förvaltningen blivit smidigare.

Motiverade av de positiva resultaten planeras nu att expandera konceptet till fler kök i behov av uppdatering, i nära dialog med både leverantörer och hyresgäster.