Hur ska vi hantera narkotikaförsäljning i studentbostaden?

Det förekommer fall där studenter kommer i kontakt med olika former av narkotika samt försäljning och annan kriminell verksamhet. Hur gör man som fastighetsägare för att förebygga problematiken och hur går man tillväga när en narkotikarelaterad händelse väl sker? Ta del av medlemmars perspektiv och erfarenheter. 


Vidingehem om Bostadssociala gruppen och den gemensamma kampanjen ”Vad kostar ett gram”

Det har upptäckts drogförsäljning i Vidingehems studentbostadsbestånd, vilket lett till uppsägning av hyresavtal. Det förekommer att personer som inte studerar flyttar in via otillåten andrahandsuthyrning och etablerar försäljning. Effektivt samarbete med polisen och uppsägningar är avgörande för att hantera detta. Vidingehem försöker få all kommunikation om drogrelaterade att gå via Bostadssociala gruppen (BSG) för att säkerställa att alla tips når polisen och stärker deras informationsbas. BSG förstärker tips till lokalpolisområdet, särskilt de som arbetar mot droger och organiserad brottslighet.

En kommunkoncern gemensam kampanj, ”Vad kostar ett gram”, har initierats för att belysa nackdelarna med narkotikabruk och dess koppling till organiserad brottslighet. Speciella insatser planeras på Campus under våren, i samarbete med Linnéuniversitetet och andra fastighetsbolag, som en del av en brottsförebyggande strategi. Dessa åtgärder samordnas genom EST-gruppen Effektiv samordning av arbetet i socialt utsatta områden – Brottsförebyggande rådet (bra.se), som träffas veckovis för att analysera situationen och planera insatser.


Heimstaden kommunicerar via Polisen och är delaktiga i handlingsplan för ett tryggare campus

Vid misstanke om drogförsäljning eller narkotikaanvändning kopplat till en specifik hyresgäst eller fastighet, kontaktar Heimstaden alltid Polisen för att dela information och inleda samarbete. Vid misstänkta ärenden görs en nulägesbild kring aktiviteter, iakttagelser och händelser i bostadsområdet för att vid behov vidta åtgärder på både individ- och fastighetsnivå. Vidare leder tips från hyresgäster till att en dialog inleds, och de uppmanas att kontakta Polisen vid misstankar om narkotikaförsäljning eller bruk.

I Växjö ingår även Heimstadens bosociala samordnare i EST-gruppen, där trygghetsfrågor aktivt hanteras. En handlingsplan för Campus har skapats, vilken inbegriper fokus- och insatsområden som syftar till att stärka det gemensamma arbetet för ökad trygghet. Årlig verksamhetsplanering och årshjul med enskilda och/eller samordnade aktiviteter tas fram och kan även planeras löpande utifrån aktuella behov. Heimstaden ingår även i samarbetet bakom kampanjen Vad kostar ett gram.