Höjdpunkter från NSBO Conference 2019

I maj bjöd vi genom det nordiska nätverket NSBO in till en nordisk konferens i Helsingfors på temat Reinventing Student Housing. Programmet lyfte olika aspekter där studentbostaden omformar och utvecklar sin roll, till exempel psykisk ohälsa, lärandemöjligheter och stadsplanering.

På NSBO:s webbsida finns korta sammanfattningar från de olika programpunkterna. Läs om den finska studentbostadspolitiken, norska exempel på gemensamt boende och danska satsningar för att använda studentbostäder som integrationsverktyg.