Höjdpunkter från Hållbart boende

Den 5 – 6 mars hölls träffen Hållbart boende i Linköping. Vi pratade studentbostäder och hållbarhet från olika perspektiv, från forskningens övergripande syn till konkreta tips och kommande projekt. Här har vi kort sammanfattat de olika programpunkterna och lyft höjdpunkter. Låt dig inspireras till ett mer hållbart studentboende!


Ett hållbart hem – Pernilla Hagbert

Vad är ett hållbart hem enligt forskningen? Effektiv elanvändning, smarta materialval och bra möjligheter för sopsortering? Det är steg på vägen och viktiga åtgärder i befintligt bestånd, men för att få ett boende hållbart nog för att klara de uppsatta klimatmålen måste vi förändra nuvarande normer för vad ett hem är. I grund och botten är all nyproduktion ohållbar, oavsett miljöcertifieringar eller passivhustekniker. Bättre nyttjande av befintligt boende och mindre boendeyta per person, är istället nyckeln till ett mer hållbart boende.

Steg till ett mer hållbart boende:

 • Energieffektivisering av både befintliga byggnader och förbättrade produktionsprocesser.
 • Fossilfri energimix.
 • Minimering av nyproduktion.
 • Effektiviserad användning av byggnadsytor.

Normändringar som behövs:

 • Skapa en bredd och alternativ för olika typer av boende.
 • Skapa nya koncept utifrån hemmet som nod.
 • Se boende som aktörer snarare än brukare.
 • Öka acceptansen för att bo litet och mer resursintensivt och inte koppla det till degradering eller viss period i livet, till exempel student- eller äldreboende.

Nudging – Beteendelabbet

Nudging handlar om att designa beslutsmiljöer för att ”knuffa” individer till att göra mer hållbara val. Detta för att den goda viljan ofta finns, men inte är bärkraftig nog för att skapa beteendeförändring. Nudging handlar samtidigt om att behålla individens fria val och undvika förbud och ekonomiska incitament. Försök istället hitta sätt att med information, design eller uppmuntran skapa fler hållbara beteende.

Tips för att komma igång med nudging:

 • Gå ut och undersök beslutsmiljöerna.
 • Testa din idé i verklig miljö och mät beteenden – inte attityder.
 • Gör det lätt att göra rätt, till exempel genom att lägga miljöhus på vägen från bostaden till bussen/lärosätet/affären.
 • Förändra standardval, till exempel genom att göra miljöprogram till standard på tvättmaskinen eller hållbar el som det förifyllda alternativet vid tecknande av elavtal.

Vallavåningen – Studentbostäder i Linköping

Med Vallavåningen vill Studentbostäder i Linköping skapa korridorboendet 2.0. Med fokus på boendet istället för bostaden tog de fram ett nytt korridorkoncept där den gemensamma ytan fick spela lika stor roll som den privata. Istället för en klassisk korridor breddade de ytan mellan rummen och fyllde den med gemensamma ytor som vardagsrum, matplats och kök.

Kort om Vallavåningen:

 • Totalt 400 kvm, varav varje rum är 14 kvm.
 • Tillgänglighetskraven tillgodoses genom en bostad med anpassat badrum, samt två besökstoaletter i gemensamma utrymmen.
 • Fullt utrustat boende, från säng och tallrikar till wi-fi och tv.
 • Hyran är 4 900 kronor (10-månader) och bland annat ingår 6 timmars städning/vecka.
 • De boende bor kvar länge och kundnöjdheten är hög.
 • De boende tycker att det sociala är den främsta fördelen med att bo tillsammans, och att det sämsta är de andras renlighet och ordningssamhet.

Ett levande korridorsboende – Stockholms Studentbostäder

För att förbättra sitt korridorboende och höja studieupplevelsen startar Stockholms Studentbostäder igång ett projekt kallat Ett levande korridorsboende. Projektet gäller till att börja med 466 rum på Lappkärrsberget. Anledningen till projektet är att kundnöjdheten är lägre i korridorsboenden, att olika förutsättningar finns i olika korridorer samt att städrutiner fungerar dåligt vilket skapar onödigt slitage.

Inledande åtgärder för att skapa ett levande korridorsboende:

 • Översikt via bedömningsformulär som fastställer nuläget i varje korridor.
  • Säkerställer att rätt sak blir gjord i rätt korridor.
  • Städskåp och återvinning är två områden med brister som får stort fokus.
 • Åtgärdsbibliotek
  • Centralisera olika åtgärder, som förvaltare och bovärdar kan använda för att ta reda på hur olika åtgärder ska utföras. Syftet är att få ett gemensamt och konsekvent förbättringsarbete.
 • Testa i provkorridorer för att se att åtgärderna verkligen får effekt innan de lanseras skarpt.

En hållbar bostadspolitik – Emma Hult (mp), ordförande i civilutskottet

De senaste åren har bostadspolitiken fått större utrymme i den nationella politiska debatten, men just nu är det mest fokus på hyressättning. Emma Hult tror dock att den nya regeringskonstellationen kan vara bra för bostadspolitiken, eftersom den ger brett stöd för att genomföra åtgärder, till exempel gällande investeringsstödet. Just nu håller partierna på att utforma samarbetet, som på nationell nivå är helt nytt. Emma är tveksam till särskilda byggregler för studentbostäder ur ett långsiktigt perspektiv, men är desto mer positiv till flexiblare uthyrningsregler än vad som finns idag.

Senaste nytt om investeringsstödet:

 • Totalt är det 20 000 bostäder som väntar på att bli godkända.
 • Ambitionen är att alla inkomna ansökningar ska hanteras under året.
 • Just nu pågår förhandlingar om var pengarna ska komma ifrån och besked kommer antagligen i vårändringsbudgeten.
 • Utöver detta ska regeringen även förhandla med Centerpartiet och Liberalerna om en ny utformning av stödet.

Social hållbarhet genom Boaktiva – Wästbygg

För Wästbygg är nudging ett sätt att skapa en hållbar livsstil för sina boende, både vad gäller miljö och hälsa. Konceptet Boaktiva, som fokuserar på de boendes beteende och handlingar, är ett komplement till de tekniska lösningarna som tidigare fått mycket fokus. För att få största effekt har Wästbygg i olika projekt testat, utvecklat och förädlat olika nudges.

Exempel på nudging i Wästbyggs områden i Visättra och Frösundavik:

 • Vägvisare för att visa väg och avstånd till intressanta ställen i närheten.
 • Skyltar med budskap som uppmanar till social interaktion och hållbart boende.
 • Kvarterskalender i app – genom den kan man bjuda in grannarna till fika, klädbytardag, fotbollsmatch på gården etc.
 • Grannboden – ett ställe på gården för att dela prylar.
 • Botipsaren – uppmuntrande budskap och tips om till exempel aktiviteter, klimattips eller smultronställen i appen. Sköts primärt av en boende i området, men alla kan dela med sig av sina tips.

Ett socialt hållbart AF Bostäder

Under 2019 har AF Bostäder tema social hållbarhet för att uppmärksamma arbetet och öka kunskapen inom företaget. Fokus ligger på att skapa både en värdeskapande arbetsplats samt nöjda och trygga kunder. Under året kommer de även att titta närmare på den ökande psykiska ohälsan bland studenter.

Så jobbar AF Bostäder med social hållbarhet för de anställda:

 • Satsning på friskvård genom till exempel gruppträningar och cykelalternativ på arbetsplatsen.
 • Generös kompetensutveckling utifrån både grupp och individuell roll.
 • TimeOut – grupp som anordnar aktiviteter utanför jobbet för de som vill.
 • Skapa möjligheter att komma i kontakt med professionell hjälp om man mår dåligt för att proaktivt fånga upp ohälsa och sätta in åtgärder tidigt.

Tensta torn – Åke Sundvall AB

I ett av polisens 23 särskilt utsatta områden valde Åke Sundvall att bygga ett höghus med över 200 studentbostäder. Många var skeptiska, men idag är Tensta Torn både vinnare av Stockholms handelskammares stadsmiljöpris och en stolthet bland tenstaborna. En viktig faktor i utformningen av huset var att skapa trygghet.

Åke Sundvalls sätt att skapa trygghet genom utformning:

 • Man ska vara sedd när man kommer till huset, till exempel placerade de tvättstugan vid entrén för att skapa trygghet i både entré och tvättstuga.
 • Kameraövervakning.
 • Inga balkonger och säkra fönster för att inget ska trilla ut.
 • Hållbara material som håller över tid och inte känns övergivna.
 • Lösningar som underlättar förvaltningen.
 • Stort samarbete och engagemang med och från polisen – som då och då ronderar husets alla våningar.