Högskolor och universitets strategi för undervisning inför hösten

Läget inför höstterminen är på många sätt fortsatt oklart. På vissa håll finns en optimism om att kunna återgå till campusundervisning, medan andra beslutat om fortsatt distansundervisning. Här har vi sammanställt information och länkar för hur landets olika lärosäten tänker. 


Uppdaterad 7 maj 2021

Blekinge Tekniska Högskola Ingen mer info än vad som står på hemsidan, det vill säga att distans gäller tills vidare.
Läs mer
Chalmers Har ingen nya riktlinjer inför hösten ännu.
Läs mer
Göteborgs universitet Väntar på besked från rektor som tros komma någon gång i maj.
Läs mer
Handelshögskolan i Stockholm Inget formellt beslut fattat, för tillfället gäller distansundervisning. Ambitionen är att kunna ha en hybridlösning i närtid.
Läs mer
Högskolan Dalarna All undervisning är fortsatt digital till hösten.
Läs mer
Högskolan i Borås Undervisning bedrivs digitalt och på distans. Beslutet är förlängt och gäller i dagsläget till och med läsperiod 1 höstterminen 2021.
Läs mer
Högskolan i Gävle Höstterminens undervisning är både campusbaserad och på distans. I största möjliga mån ska undervisningen ske digitalt för minimal smittspridning
Läs mer
Högskolan i Halmstad Har inga nya riktlinjer inför hösten ännu.
Läs mer
Högskolan i Jönköping /Jönköping University Distans tills vidare.
Läs mer
Högskolan i Skövde Planerar att hålla öppet på campus för undervisning på plats.
Läs mer
Högskolan i Väst Planerar att ha undervisning på plats men är öppna för fortsatt distansundervisning om pandemin inte lättar.
Läs mer
Karolinska institutet Rektor har den 23 april beslutat om återgång till campusundervisning från och med höstterminen. Detta beslut kan komma att justeras.
Läs mer
Karlstads Universitet Distansundervisning förlängd till 29 augusti.
Läs mer
Kungliga Tekniska Högskolan Har inga nya riktlinjer inför hösten ännu.
Läs mer
Linköpings universitetet För närvarande gäller distansundervisning till och med 30 juni.
Läs mer
Linnéuniversitet För närvarande gäller distansundervisning till och med 30 juni.
Läs mer
Luleå tekniska universitet Undervisningen sker på distans och på plats under läsperiod 1. De studenter som är nya vid universitetet prioriteras för undervisning på plats.
Läs mer
Lunds universitet Har inga nya riktlinjer inför hösten ännu.
Läs mer
Malmö universitet Undervisning på campus där avstånd kan hållas. För större studentgrupper kommer undervisningen ske digitalt.
Läs mer
Mittuniversitetet Till hösten planeras utbildningen på campus att delvis återupptas, men det blir en corona-anpassad återgång.
Läs mer
Mälardalens högskola Undervisning och examination bedrivs på distans i första hand. Rektor har fattat beslut om att det ska gälla hela sommar- och höstterminen 2021. Praktiska moment eller examinationer som i undantagsfall inte går att genomföra på distans, kommer att genomföras på campus på ett smittskyddssäkert sätt.
Läs mer
Stockholms universitet Undervisning och examination vid Stockholms universitet ska huvudsakligen bedrivas digitalt fram till och med 31 oktober 2021. Undervisningsmoment som kräver fysisk närvaro får inte samla fler än åtta personer; inga salstentor ges.
Läs mer
Sveriges lantbruksuniversitet Om det finns möjlighet att gå tillbaka till utbildning på campus igen under 2021, är målet att kunna ställa om från distans till campus på fyra veckor från att det blir beslutat.
Läs mer
Södertörns högskola De skärpta anvisningarna förlängs för undervisning och examination till och med 1 november 2021.
Digital undervisning och självstudier hemma kommer att utgöra en stor del av undervisningen även i början av höstterminen. Om smittläget förändras kan nya beslut komma att tas.
Läs mer
Umeå universitet Beslutet om hösten dröjer. De som går Termin 1 & 4, har prio att vara på campus, resterande på distans. Som det ser ut nu fortsätter det under halva höstterminen.
Läs mer
Uppsala universitet Har inga nya riktlinjer inför hösten ännu.
Läs mer
Örebro universitet Öppnar med försiktighet upp för studenterna att återvända till lokalerna till hösten.
Läs mer