Helsingborgshem testar digitala hemreparationer – ”slipper gissningsleken”

Färre besök och mer effektiv hjälp var några av argumenten bakom den digitala tjänsten Reparatör Online, som Helsingborgshem lanserade i november. Nu berättar Hans Karlström, fastighetsskötare, om hur tjänsten fungerar och underlättar mötet med hyresgästerna.

Problem med spisen eller stopp i avloppet är vanligt förekommande utmaningar som ibland kan kräva experthjälp. Men behöver denna hjälp alltid vara på plats? Det frågade sig Helsingborgshem innan de började titta på alternativ för digitala lösningar. Valet föll på tjänsten Reparatör Online, som möjliggör digitala videosamtal där hyresgästen och husvärden tillsammans kan lösa problem som uppstår i lägenheten.

– Riktningen går alltmer mot den här sortens digitala lösningar. Vår nya tjänst brukar vi jämföra med doktor.se, fast det är jag som är doktor. Genom tjänsten kan jag guida våra hyresgäster till att lösa problem som uppstår i hemmet och även göra en bedömning om vi behöver åka ut, berättar Hans.

Tjänsten har tagits fram av Helsinborgshem i dialog med MKB, som har en liknande tjänst, och det nya formatet bidrar till såväl kortare handläggningstid som minskad tidsåtgång, samt färre fysiska besök. Samtidigt lyfter Hans fram att det i många fall leder till en bättre dialog mellan hyresgäst och reparatör.

– Videoformatet är väldigt passande för att lösa problem. När man bara pratar över telefon blir det lätt en gissningslek. Nu kan jag i stället få en bättre bild av var problemet ligger, och att man kan peka i guidningen underlättar avsevärt. Sedan brukar jag ta tillfället i akt att ge generella tips om skötsel och vård, fortsätter Hans.

Hans berättar att tjänsten finns till för alla hyresgäster i beståndet men att den inte har nått ut i samma utsträckning till studenter, åtminstone inte i detta skedet. Något som dock förmodligen kommer att ändra sig i framtiden, eftersom verktyget fortfarande är nytt och att många ännu inte upptäckt de praktiska fördelarna.

– Tjänsten har testats under några månader och vi hoppas och förväntar oss därmed att fler studenter ska upptäcka den. Specifikt internationella studenter hade gynnats av videoformatet, eftersom man lättare överkommer språkförbistring när man ser varandra och kan gestikulera, säger Hans.

Sammantaget har tjänsten testats med gott resultat och Ellika Rosendahl, affärsutvecklingschef, berättar att de utvärderar tjänsten kontinuerligt för att säkerställa att hyresgästerna är nöjda med det nya formatet.

– Vi utvärderar Reparatör Online löpande och välkomnar feedback från våra hyresgäster för att ytterligare förbättra och anpassa tjänsten. Tillsammans skapar vi en bättre och smidigare boendesituation för alla, avslutar Ellika Rosendahl.

Det här är fördelarna med tjänsten

  • Kortare handläggningstid: Minskad tidsåtgång per felanmälan.
  • Färre återbesök: Minskat behov av att återkomma till samma ärende.
  • Ökad kundnöjdhet: Snabbare hantering förbättrar kundupplevelsen.
  • Lägre klimatpåverkan: Färre transporter ger minskad klimatpåverkan.
  • Effektivare hantering: Sparar tid och resurser.

Så fungerar det

  • Logga in – Du loggar in på Mina Sidor och klickar på felanmälan.
  • Boka videomöte – Du väljer en passande dag och tid för ett videomöte. Bokningen synkroniseras med reparatörernas kalendrar.
  • Mötesbekräftelse – När du bokat en tid får du en bekräftelse och en webblänk via e-post. Du får också en påminnelse via e-post när tiden för videomötet börjar närma sig.
  • Videomöte – Du behöver inte ladda ner någon programvara. Du ansluter till videomötet via den webblänk som fanns i bekräftelsemejlet.
  • Visa felet – Du kan enkelt visa reparatören vad som behöver åtgärdas och hen kan därefter avgöra om ett hembesök behöver bokas in eller ej.