Hej Nattaro Labs! Vad händer med vägglössen?

Efter den varma sommaren har antalet vägglusangrepp ökat. Värmen snabbar upp skadedjurens livscykel vilket gör att de snabbt blir många vid ett angrepp. Studentbostäder är extra utsatta i och med flera riskfaktorer, och branschen var snabbt tidigt ute med metoder för att effektivt hantera vägglusangrepp. Men hur ser det ut övergripande i landet? Vi har pratat med Christine Dahlman Jacobsen på Nattaro Labs.

Hur ser vägglusproblematiken ut i Sverige idag?
– Problemet med vägglöss är fortsatt växande både i Sverige och utomlands och det finns inga snabba lösningar. Den främsta riskfaktorn för vägglusangrepp är rörlighet och återbruk, i värsta fall möbler direkt från grovsoprummet. Extra utsatta aktörer är därför boende med stor omsättning, till exempel hotell, flyktingboenden och studentbostäder. Till skillnad från studentbostadsbranschen har andra aktörer varit mindre öppna med problematiken, men nu ser vi att fler och fler branscher tar problemet på allvar och vidtar nya åtgärder.

Vad görs för att komma till rätta med problematiken?
– Flera av de branscher som drabbas har varit lite sena på bollen och det är naturligt att det tar tid för nya metoder att få genomslag. Från vårt håll ser vi en växande trend med fokus på förebyggande åtgärder och kunskap. Bland bostadsföretagen väljer fler och fler att ta fram nya rutiner där hyresgästerna anmäler direkt i de egna systemen istället för att gå till saneringsföretagen. Bostadsbolaget får då bättre koll på hela processen. Flera har också tillsatt samordnare som ansvarar för de löpande kontakterna med både saneringsföretag och hyresgäster.

Ni forskar på produkter för sanering av vägglöss, vad är det senaste?
– På Nattaro Labs har vi under sju år jobbat med vägglussanering utifrån ett kemiskt ekologiskt perspektiv baserat på vägglusens egna feromoner, det vill säga doftämnen som lockar till sig andra vägglöss. Förra året gick vi äntligen i mål med en konkret produkt kallad Nattaro Scout med ett doftbete som simulerar ett ”vägglusbo”. Den kan placeras ut för tidig upptäckt vid misstänkt angrepp eller efter genomförd sanering för att kvalitetssäkra så det inte finns några vägglöss kvar.

Du medverkar på Förvaltningsdagarna senare i höst i Göteborg. Vad kommer du berätta om där?
– Jag kommer berätta om nuläget för vägglussituationen och den senaste forskningen, vad den kan få för konsekvenser för branschen och hur vi kan tillämpa resultaten i praktiken. Sedan kommer jag även berätta om några goda exempel på studentbostadsprojekt och andra referenser för hur man effektivt kan jobba förebyggande med vägglusproblematiken.