Hallå! SGS Studentbostäder som infört Huskurage

Inför årets terminsstart införde SGS Studentbostäder Huskurage – en policy för att förhindra våld i nära relationer. Det innebär att hyresgäster i nästan 8 000 studentbostäder i Göteborg uppmanas att reagera och agera om de anar att någon i deras närhet far illa.

Huskurage är i mycket ett kommunikationsprojekt och vi därför kollade vi med Catharina Lind och Karin Dalåker på SGS Studentbostäder marknad/kommunikation, för att ta reda på hur de jobbar med Huskurage.

Varför inför ni Huskurage?
– När vi fick höra talas om Huskurage var det inget svårt beslut att ta. Våld i nära relationer är vanligare bland unga människor än vad man först tror och därmed ett dolt problem som är viktigt att lyfta upp. Vi hoppas att vi genom Huskurage tillsammans med våra hyresgäster kan hjälpas åt för att skapa ett tryggt boende där vi bryr oss mer om varandra. Med våra värdeord, trivsel, trygghet och omtanke vill vi självklart vara med i detta projekt och visa att vi bryr oss.

Hur når ni ut med budskapet?
– Vi gjorde en stor lansering i samband med terminsstarten. All personal som jobbar nära studenterna fick tröjor med Huskurages logotyp på, vi satte upp posters i bostäderna och spred budskapet brett i sociala medier och på vår webb. Att jobba med Huskurage är ett kontinuerligt arbete som kräver repetition, och det är viktigt att använda både de digitala kanalerna och den dagliga kontakt vi har med våra hyresgäster. Vi har inför lanseringen även informerat all personal om vad Huskurage är och varför det behövs.

Vilken respons har ni fått från studenterna?
– Väldigt positiv! Framförallt på sociala medier har vi fått fina tillrop om att det är helt rätt väg att gå och att det är detta samhälle som vi tillsammans ska bygga. Det är för hyresgästerna som vi gör detta och då känns det extra bra att de uppskattar initiativet såpass mycket.

 

 
Karin Dalåker och Catharina Lind

 

Fem steg för att komma igång med Huskurage

 • 1. Ta reda på mer!
  Här på vår webb finns information om Huskurage, länkar och filmer för dig som vill veta mer – läs mer här
 • 2. Förankra internt i ledningsgrupp och/eller styrelse
  Se till att alla vet vikten av Huskurage samt att resurser frigörs för att fortsätta arbetet.
 • 3. Använd vårt material
  Vi har tagit fram informationsmaterial till posters och digitala medier som medlemsföretag kostnadsfritt kan använda sig av. Vi hjälper gärna till med att göra små korrigeringar, till exempel lägga till er logotyp.
 • 4. På vilka andra sätt kan ni sprida budskapet?
  På vilka sätt möter ni era hyresgäster? Passa på att sprida information om Huskurage när ni träffar hyresgästerna i andra sammanhang, till exempel korridormöten eller i samband med inflyttning.
 • 5. Ta kontakt med andra lokala organisationer
  Det finns fler som jobbar med dessa frågor och ni kan dra nytta av varandra. Till exempel anordna föreläsningar och events tillsammans

Vill du har fler tips eller information om Huskurage? Kontakta oss så hjälper vi gärna till.