Med uppdrag att göra Malmö till Sveriges bästa studentstad

I Malmö pågår ett samverkansprojekt mellan staden och universitet med visionen att bli Sveriges bästa studentstad. Projektledare Zeynep Erdal har nyligen gjort en förstudie som konstaterar studentbostäders viktiga roll i att skapa en attraktiv studentstad. 

Hej Zeynep! Du är koordinator för samverkansprojektet mellan Malmö Stad och Malmö universitet, kan du beskriva vad ditt uppdrag går ut på?
– Malmö Stad och Malmö universitet har en lång tradition av att samverka med varandra, men detta är ett nytt samverkansområde som lyfts ännu mer – nämligen studentstaden. Jag började i januari 2019 och mina arbetsområden spänner över studentliv, arbetsliv och studentbostäder. Kortfattat kan man säga att mitt uppdrag är att koordinera och styra samverkan och även lyfta dialogen med studentkårerna. Vår vision är att bli Sveriges bästa studentstad!

Vad var det som lockade med uppdraget?
– Ramarna för projektet var satta men exakt hur vi skulle jobba med dessa områden var oklart och något jag har fått utveckla och forma. I samband med att jag började sätta mig in i frågan så fick jag veta att psykisk ohälsa ökar bland studenter i Sverige och i världen. Jag ser en tydlig koppling mellan mina arbetsområden och psykisk hälsa och därmed blev hjärtat i projektet att säkra studenternas välbefinnande genom att arbeta på de frågor som kan påverka dem negativt.

”Min uppfattning är att studentbostädernas vikt i att attrahera och hålla kvar studenterna i staden har varit underskattad.”

Nyligen släppte du en förstudie som ska ligga till grund för ditt fortsatta arbete. Berätta vad som har kommit fram i den.
– Hela det här projektet har studenterna som utgångspunkt. Därför genomförde jag förra året en förstudie med 90 studenter från Malmö universitet och samlade in deras perspektiv kring hur de betraktar studentstaden Malmö idag samt hur studentstaden borde utvecklas. Förstudien är fortfarande ett arbetsdokument, men förhoppningsvis kommer den publiceras innan sommaren.

– Sammanfattningsvis visar studien att studenterna trivs och väljer att plugga i Malmö för dess attraktiva utbildningar och för att det är ett alternativ till traditionella studentstäder. Dock finns det en önskan om att studentlivet i högre utsträckning ska vara en dimension av stadslivet, till exempel genom mer studentvänliga priser på restauranger och pubar. Vidare känner studenter stress och oro över att hitta en bra och överkomlig bostad nära campuset. Men också över svårigheter att etablera meningsfulla relationer och inför att få ett jobb efter studierna.

– Slutsatsen är att genom att stärka studentlivet i staden, skapa en attraktivare och tillgängligare studentbostadsmarknad samt skapa smidiga övergångar från studier till arbetsliv kommer man att säkra studenternas välbefinnande. För att nå detta måste vi tänka nytt och att samtliga aktörer i samhället behöver involveras.

Hur ser du på studentbostäders roll i att skapa en attraktiv studentstad?
– Min uppfattning är att studentbostädernas vikt i att attrahera och hålla kvar studenterna i staden har varit underskattad. Studenterna idag har valmöjligheter. Det finns flera studentstäder som satsar på studentbostäder för att man betraktar det vara en attraktionskraft i sig – och jag är enig med detta synsätt. Dock är det inte bara tillgängligheten av bostäder som är det viktiga – utan även studentbostadens lokalisering, hyrespriserna, arkitektur och design samt servicepaket spelar en viktig roll.

Till sist, vad är det som gör Malmö till en bra studentstad?
– Malmö är en fantastisk stad med ett unikt läge, nära Köpenhamn och Europa, vilket ger stora möjligheter för studenter att få en spännande framtid och arbetsliv. Många studenter väljer Malmö för att det är en stad som erbjuder hög livskvalité – en liten storstad där man kan ta sig runt på cykel. Malmö universitet erbjuder attraktiva och nischade utbildningar som är samhällsrelevanta och faktiskt kan bidra till att göra både Malmö och världen till en bättre plats att leva på. Det var en anledningarna till att jag själv valde ta min kandidatexamen på Malmö universitet, avslutar Zeynep Erdal.