Gröna hyresavtal för gröna hyresgäster

Under hela 2016 lyfter vi upp om miljö- och hållbarhetsarbetet hos några av våra medlemsföretag. Denna gång har vi pratat med ByggVesta. De lägger stort fokus på att bygga energisnålt med miljövänliga metoder och materialval. Men när huset väl står på plats börjar nästa utmaning, en utmaning som de gärna tar sig an tillsammans med sina hyresgäster.

KTH 600
Kommande studentbostäder vid KTH i Stockholm

ByggVesta AB är ett fastighetsbolag med hyresbostäder på flera orter runt om i Sverige. Deras studentbostäder hittas i Linköping och sedan alldeles nyligen även i Stockholm. Till nästa år bygger de också över 500 nya studentbostäder i Stockholm. De har ett genomgående miljötänk i både nyproduktion och förvaltning med fokus på att skapa förutsättningar för sina hyresgäster att bo klimatsmart. För att ta reda på mer ringde vi upp Marit Appelgren, VD på ByggVesta Fastighetsförvaltning AB. Hon börjar med att berätta att nyttan med deras hållbarhetsarbete är långt större än att bara minska klimatpåverkan.

– Genom att tydligt profilera oss som ett grönt boendealternativ stärker vi vårt varumärke i flera avseenden, i allt från att vara det bästa valet vid markanvisningar till att locka personal och hyresgäster som precis som vi tycker att detta är ett attraktivt sätt att bo och förvalta bostäder på, säger Marit.

Gröna kontrakt
Kärnan i ByggVestas hållbarhetstänk är att skapa möjligheter för hyresgästerna att göra gröna val i sin vardag, till exempel välja buss framför bil, källsortera mer och förbruka mindre energi. Därför bygger Byggvesta alltid kollektivtrafiknära och med goda förutsättningar att använda cykel eller bilpool som alternativa transportmedel. Stor hänsyn tas också till att främja den biologiska mångfalden i området och skapa bra möjligheter till källsortering. För att minska energiförbrukningen mäts och debiteras all förbrukning av vatten, el och värme individuellt.

– När det gäller att skapa incitament för hyresgästerna att använda mindre energi finns det inget som är mer effektivt än individuell mätning, förklarar Marit.

För att uppmärksamma hyresgästen på ByggVestas miljöprofil bifogas alltid ett grönt kontrakt till det vanliga hyresavtalet. Det gröna kontraktet sammanfattar ByggVestas miljöarbete och deras förväntningar på hyresgästen. Det både informerar om de klimatsmarta åtgärderna och uppmuntrar hyresgästen att utnyttja dem. 

Det sitter i väggarna
Att leva energisnålt blir enklare bara genom att flytta in i ett ByggVestahus. Sedan 2010 bygger de endast så kallade Egenvärmehus, ett koncept de utvecklat själva. Egenvärmehus är som namnet låter, bostäder som värms upp av den värme som alstras i bostäderna. De täta bostäderna tar vara på värmen från maskiner och människor i byggnaden och dess värmeväxlare har en verkningsgrad på upp till 90 procent. Konstruktionen ger för det mesta en inomhustemperatur på omkring 19 grader, och hyresgästerna väljer själva om man vill ha det varmare, vilket de i så fall får betala för.

kosterhavet 600
Kosterhavet, nybyggda studentbostäder i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm

Från borr till brännboll
ByggVesta tillhandahåller alltså både energisnåla hus och goda förutsättningar för hyresgästerna att i sin vardag välja klimatsmarta alternativ. Men även om ByggVestas profil lockar hyresgäster med samma inställning till hållbarhet, krävs det att man som företag har en väletablerad kundkontakt för att samarbetet ska fungera. Detta görs bland annat genom de facebooksidor som ByggVesta tillhandahåller och administrerar i sina olika bostadsområden. Sidorna ger ByggVesta en bra kanal för att kommunicera med sina hyresgäster och de bidrar också till konkreta miljömässiga vinster.

– Det vi märker på våra sidor är att delningsekonomin blir allt större, framförallt hos studenter, och genom facebooksidorna lånar de alla möjliga saker från varandra. Det är också en plattform för att hitta nya sociala kontakter. Här gör de allt från att låna grannens borr till att dra ihop ett brännbollslag, säger Marit.

Till sist, vad är du mest nöjd över med ert miljöarbete?
– Rent miljömässigt är det att vi tillsammans, både företag och hyresgäster, jobbar för att minska avtrycket på vår planet och klimatet. Men i stort är jag väldigt nöjd över den sociala trygghet och gemenskap vi skapar i våra bostadsområden. Det bidrar naturligtvis till att vi bättre kan genomföra vår gröna vision, men vinsterna är också mycket större än så, avslutar Marit.

 

Byggvestas lista för att tillhandahålla gröna förutsättningar:

  • Bygg nära kollektivtrafik
  • Tillhandahåll cykelparkeringar, cykelrum och cykelpumpar
  • Mät och debitera el, värme och vatten individuellt
  • Lägg resurser på en bra miljö i återvinningsrummen
  • Skapa omgivningar som främjar biologisk mångfald
  • Kommunicera tydligt vad ni som fastighetsägare gör för miljöarbete, samt vad hyresgästerna kan göra för att bidra.

 

Tidigare artiklar