Gemensamma lösningar i fokus i Almedalen

Årets Almedalsinsats arrangerades tillsammans med Akademiska Hus när vi samlade olika aktörer för att prata om problematiken med att bygga och förvalta studentbostäder. Universitet, kommuner, studentbostadsföretag och politiker fick chansen att både prata med och framförallt lyssna på varandra.


Deltagare på workshopen

Chalmers Tekniska Högskola, Uppsala Kommun, SKL, Miljöpartiet och Stockholms Studentbostäder var några av de aktörer som deltog på workshopen i Visby på onsdag förmiddag. Målet var att samla aktörer som på ett eller annat sätt påverkar möjligheterna att bygga och förvalta studentbostäder effektivt, för att förstå varandras perspektiv och tillsammans hitta nya vägar framåt.

Från planering till förvaltning
Deltagarna fick som introduktion följa med på en resa, från planering till förvaltning, och ta del av vilka hinder studentbostadsbranschen ser längs vägen. Utifrån de olika faserna fick de sedan i grupper diskutera vilka utmaningar som finns, vad som redan testats och vilka nya idéer och lösningar som är aktuella.

Ett första steg för Studborådet
På en och en halv timme löstes inga hårda knutar, men det var nog för att få igång diskussionen, vidga perspektiven och skapa en vilja att fortsätta jobba tillsammans. Och tanken är att workshopen ska leva vidare i något som kallas Studborådet, en mötesplats för de aktörer som påverkar studentbostadsbranschen. Arbetet med Studborådet kommer fortsätta under hösten, och med en första lyckad träff ser vi fram emot den utvecklingen med stor spänning!


Studentbostadsresans tre sista steg; byggregler, byggkostnader och förvaltning.