Gästkrönika: Linn Svärd, vice ordförande SFS

Häromveckan hade jag förmånen att besöka Studentbostadföretagens styrelse. Det var ett spännande möte som gav mig en hel del tankar om hur vi kan stärka studenternas boendesituation och även bidra till studenternas välmående. Sveriges förenade studentkårer samlar studenter och doktorander vid svenska lärosäten och arbetar för en bättre studietid.

Behovet av nya bostäder är ständigt aktuellt för att motverka bostadsbrist. Förutom byggandet av nya bostäder är det önskvärt att se över möjligheter att konvertera befintliga. Just nu utreds bland annat hur lokaler kan göras om till bostäder och vi efterfrågar modernare byggregler som underlättar för ombyggnation. I all omvandling och nybyggnation är det givetvis av största vikt att det sker med hållbarhet i åtanke – och visst är det så, i dagens samhälle torde det vara omöjligt att inte bygga  hållbart.

Studentboendet har sina utmaningar eftersom hyresgästens ekonomi är begränsad då studenterna vanligtvis försörjer sig med studiemedel. Dessutom är det vanligt att studierna bedrivs i en ny stad under en tidsbegränsad period vilket lätt bidrar till att omflyttningsgraden är hög. För att få ner denna är det viktigt att studenten uppskattar sitt boende och vill bo där hela studietiden. Studenternas välmående och psykiska hälsa är oproportionerligt högt och allt fler mår dåligt. Det är viktigt att bostaden är ett hem och att studenten känner sig trygg. En otrygg bostadssituation kan bidra till en otrygg student, då har det mindre betydelse hur bra utbildningen än är för studenten kommer ha svårare att fokusera på studierna. Vilket i sin tur kan leda till att studenter hoppar av, det i sin tur är dåligt både för samhället och individen.

Jag vill se att hyresvärdar, lärosäte och kommunen eller regionen samverkar ytterligare.  Det finns flera goda exempel som visar på att när dessa går samman och har dialog förbättras förutsättningarna. Jag vet att det finns spännande idéer från de olika parterna som skulle bidra till en bättre boendesituation för studenter. En del i detta handlar om att ge varandra bättre planeringsförutsättningar. I år har antalet utbildningsplatser utökat men generellt är platserna stabila vilket torde ge goda förutsättningar i att bygga för att möta stadens vision. För visst är det så, att även om studenter må vara lättflyktiga så är de en komponent i stadsbilden som kan bidra till en levande stad.

Under min studietid har jag flyttat nio gånger. De finaste minnena har jag från min tid i korridor. Det var här jag fick mina vänner och de håller jag fast än idag. Frågor likt var bor du, hur hittade du en bostad, hur mycket är hyran och så vidare är väldigt vanliga första frågor när du träffar någon i början på ett programutbildningen eller kursen. Det finns en hel del skvaller och försök till att få en bostad – bostäder är helt enkelt en sådan sak som alla studenter pratar om. Men det borde inte vara vem du känner eller vilken familj du kommer ifrån som avgör om du som student får en bostad eller ej. Här har hyresvärdarna ett ansvar att förmedla bostäder på lika villkor.

Vem som är student kan se väldigt olika ut och behovet av bostäder olika beroende på vilka studenter som åsyftas. En del studenter bo tillsammans med andra i ett kollektiv eller i en korridor medan andra studenter vill bo själva. Det är viktigt att bostadsutbudet är anpassat efter den blandade studentgruppen med olika typer av boenden. Eftersom boendekostnader ser olika ut för olika studenter kan bostadsbidrag behövas för att hyran för bostaden inte ska vara för stor andel av en students inkomst. För närvarande sker en statlig utredning som ska göra det enklare för alla parter.

Jag vill avsluta med ett förslag jag fick på mötet med er styrelse, ett förslag som ytterligare möjliggör för en levande stadsbild. I framförallt nybyggnation har vi numera ofta ett markplan som inreds med cykelställ och dylikt, tänk om dessa ytor var studieytor. Än mer nu i pandemin när hemmet även blir studieplats hade det varit önskvärt med studieplatser i bostadshuset. Det är ett förslag jag vill se förverkligas.

Linn Svärd, vice ordförande Sveriges förenade studentkårer, SFS