Fyra tips för att skapa en god studiemiljö

Agnes Adersjö är inredningsarkitekt på Malmö universitet och har tidigare jobbat med att formge miljöer i studentbostäder på MKB Fastighets AB. Hon ser i dagsläget ett par olika trender som tillsammans eller var för sig bidrar till att skapa en bättre studiemiljö.


Skapa flexibilitet

Att kunna vara flexibel när man studerar är viktigt och idag är det vanligt att byta miljö flera gånger per dag. Detta skapar bättre ergonomi så att kroppen mår bra, men stimulerar också kreativitet och humör. Många vill ha möjlighet till olika typer av studieplatser. Man ser även i lärandemiljön att det efterfrågas mer flexibla lärosalar — detta för att det ska finnas utrymme för olika typer av lärandeformer. Det ska vara enkelt att möblera om, ha olika typer av sittningar, använda teknik som hjälper lärandet och vara både mindre och större grupper i en och samma sal.


Ta in naturen

Inslag från naturen skapar välmående och trivsel, men förbättrar också luftkvaliteten. Men att ta in växter i både studie- och sociala miljöer kan vara svårt eftersom de måste få rätt ljus och skötas för att må bra. Vissna eller döda växter får helt motsatt effekt. Att växter bidrar till minskad stress och ökat välmående är bevisat i forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet. Agnes trendspaning här är stora gröna växter i olika krukor och nivåer, som skapar en kreativ och trivsam miljö.


Våga använda färg

Att ta in färg i ett rum gör oftast att man mår bra. Det skapar trivsel, förstärker miljön och uppmuntrar till kreativitet. Färg kan vara personligt och uppfattas väldigt olika beroende på vad man själv trivs med och mår bra av. Det är därför svårt att skapa en bra balans vad gäller färg, men att hålla sig till färgläran hjälper mycket för att hitta rätt färg till rätt rum. Att plocka upp väggfärger genom accenter som en möbel eller gardiner ses även mycket idag, liksom monokroma miljöer där en eller flera möbler är i en och samma färg. Att våga använda färg ses som både modigt och kreativt.


Bidra till god ergonomi

Ergonomi är något som man idag pratar mycket om och på de flesta arbetsplatser ses det till exempel som en rättighet att ha ett höj- och sänkbart skrivbord. Att kunna byta position är viktigt för att kroppen ska må bra, framförallt vid studier då det är vanligt att sitta ner. Att ha en bra stol och bord som kan användas för att arbeta i olika positioner/sittningar är något som många idag ser som en självklarhet. En trend hos många är att ta hand om sin kropp på bästa sätt, även när man studerar.