”Att vara nyfiken på omgivningen och tekniken är en superkraft!”

Vilka är fastighetsbranschens möjligheter när det gäller digitalisering och AI, vad kan vi tillämpa redan idag och hur ser morgondagen ut? Maria Säterdal, Fastighetschef på Stena Fastigheter och Styrelseordförande för PropTechnology Sweden AB, delar med sig av sina tankar. 

Maria har även närmare 10 års erfarenhet som Vd på Växjöbostäder och idag driver hon den digitala utvecklingen framåt, bland annat genom sin roll på PropTechnology Sweden, fastighetsbranschen ledande nätverk för digital utveckling. Vi ställde några frågor om vad vi kan vänta oss och vad som krävs av branschen i en alltmer digitaliserad och snabbföränderlig omgivning.

Vilka delar av fastighetsutveckling och fastighetsförvaltning tror du kan dra mest nytta av AI och digitalisering?

De största möjligheterna är många bolag i branschen i gång med eller har genomfört och det gäller minskad energianvändning med hjälp av digital teknik. De bolag som låg långt framme i att nyttja tekniken före energipriserna sköt i höjden i samband med kriget i Ukraina kunde öka takten på genomförandet av flera åtgärder för att minska på energiförbrukningen och därmed kostnaderna. På Stena Fastigheter utvecklades till exempel en AI  för att styra och optimera energiförbrukningen långt före energikrisen och den kunde installeras i hög takt i byggnaderna när energipriserna steg.

 Vad kan fastighetsägare bli bättre på att tillämpa redan idag? 

– Att fortsätta använda tekniken och öka samarbeten över fastighets- och verksamhetsgränserna för att minska energianvändningen men också att utveckla förvaltningen och hanteringen av serviceärenden, till exempel. Vi behöver dra större nytta av all data som vi har i våra system och bli betydligt mer datadrivna i vår förvaltningsutveckling på samma sätt som vi har blivit när det gäller data för energianvändningen i våra byggnader.  Vi behöver visualisera datat så att vi kan fatta bättre beslut i vår planering, på kort och lång sikt.   

Vissa anser att fastighetsbranschen ligger efter i digitalisering och AI. Vilka är de största hindren som måste övervinnas?

– Det varierar såklart hur långt olika fastighetsbolag har kommit i att använda sig av teknik för att förändra förutsättningarna för verksamheten. Det som avgör förändringstakten och förmågan att åstadkomma nya och andra resultat handlar om ledarskap och angelägenheten i att hålla sig själv och bolaget relevant i en föränderlig värld. Att ha en uppfattning om framtiden och våga formulera scenarios och välja väg och vilken påverkan du vill ha är väsentligt. Teknikförståelsen är alltså inget hinder.

Något särskilt du vill lägga till i ämnet? 

– Det viktiga är att förstå att vi verkar inte bara i ”en” bransch utan vi verkar i ett samhälle som utvecklas i takt eller otakt med oss och att vi behöver bryta ”silosar” och förstå angränsande branscher och gemensamt jobba för ett  hållbarare samhälle, ekologist, socialt och ekonomiskt. Att vara nyfiken på omgivningen och tekniken är en superkraft!