Gästkrönika: Framtiden ligger utanför ramarna!

När något oförutsett ställer allt på ända ska man ta chansen att inte bara tänka nytt, utan också våga agera på det. Det uppmanar Karolina Ganhammar, fastighetsstrateg på Göteborgs universitet, till i sin krönika och pekar på nya möjligheter för studentbostadsbranschen.

Efter att åter ha blivit göteborgare, efter många år boendes på annan ort, slås jag över alla pågående byggen. Den ena ”pinnen” efter den andra skjuter i höjden, Västlänkens trafikomläggningar och nya stationsbyggnader växer fram i rask takt och till min glädje produceras även studentbostäder. Särskilt spännande tycker jag det gamla ombyggda militärsjukhuset i Kviberg är. Sammantaget andas det storstad, framtidstro och moderna tider!

Men så, från en dag till en annan förändrades allt. En pandemi, ett elakt litet virus spred sig som en löpeld över hela världen. Från den ena dagen till den andra var vardagen en annan. Arbete och studier flyttade för många hem till köksbordet, vardagsrummet, sovrummet eller garaget. Studenter på våra universitet och högskolor övergick till distansundervisning. Likadant över hela världen. På kort tid har mycket förändrats. Frågan är hur mycket som kommer att återgå till det normala när vi väl kommit igenom denna pandemi?

Jag försöker föreställa mig hur det kommer bli och jag är säker på att landskapet förblir förändrat på många sätt. Till exempel tror jag att hemarbete och hemstudier är här för att stanna för de som har möjlighet att arbeta hemifrån. Gränsen mellan arbete, studier och fritid suddas ut, på gott och ont. Corona har medfört att vi alla behöver anamma ett aktivitetsbaserat arbetssätt där vi väljer arbetsplats beroende på vad som ska utföras och vem vi behöver tillgång till eller samarbeta med. Hur kommer detta att påverka vårt sätt att arbeta och studera framöver? Hur kommer det att påverka planering av lärmiljöer och kontorsytor framöver? Hur mycket kontor kommer vi egentligen att behöva?

Jag är övertygad om att de flesta av oss har ett stort behov av att träffa våra arbets- och studiekollegor fysiskt för att få energi, kunna samarbeta och vara kreativa, hitta arbetsglädje och balans mellan arbete och fritid. Samtidigt har Corona lärt oss att det finns många arbetsuppgifter som med fördel kan utföras hemifrån eller någon annanstans än på ett konventionellt kontor. Jag tror därmed att lokalbehovet för det traditionella kontoret kommer minska. Redan nu ser vi kontorslokaler som står tomma och många av dessa förblir nog outhyrda även efter pandemin.

Här finns möjligheter! Genom att konvertera kontorslokaler och/eller butikslokaler till studentbostäder vinner man mycket. Studenter i centrala lägen i staden bidrar positivt till stadslivet, skapar trygghet och ger staden liv. Jag tror att studentbostaden kommer att få en än viktigare roll framöver. De behov som idag tillgodoses av campus kan tillgodoses närmre studentbostaden, till exempel utrymmen för studier tillsammans med andra och övriga läs-och studieytor som i vanliga fall finns på campus. Detta i pandemitider såväl som i vanliga tider då det ofta är stor brist på studieplatser på lärosätena. Genom smarta avtalskonstruktioner går det med största säkerhet att hitta bra lösningar där lärosätena kan ta kostnaden för denna typ av ytor och där de kan minska sina egna förhyrda ytor till viss del.

Om sju-åtta år är jag pensionär. Jag tror att vi då kommer att se just detta förändrade landskap. Jag ser framför mig hur kontorskomplex och hotell blivit bostäder, och hur shoppinggallerior blivit hotell. Inte för att vare sig kontor eller shoppinggallerior inte längre behövs utan för att behoven mattats av och förändras, regelverk och kontraktskonstruktioner har gjort det lättare för flexibilitet och kreativitet. Jag ser studentboenden kombinerat med äldreboenden eller andra spännande och socialt hållbara varianter. Jag ser ljust och hoppfullt på framtiden och mitt i all ovisshet och alla snabba kast skönjer sig spännande möjligheter till konstruktiva förändringar om vi tillsammans börjar tänka utanför ramarna – låt oss börja nu!


Om Karolina Ganhammar:
Karolina Ganhammar är utbildad arkitekt och har arbetat inom högskolevärlden i olika roller sedan 1997. Sedan augusti 2020 är hon fastighetsstrateg på Göteborgs universitet med extra fokus på hållbarhet, campusutveckling och studentbostadsfrågor. Karolina är också ledamot i styrelsen för Studentbostadsföretagen.