Första spadtaget för StudBO11-vinnaren

På StudBO11 kröntes vinnaren i tävlingen Framtidens studentboende. Vinsten var att bostäderna skulle byggas på en av SGS Studentbostäders tomter på Lindholmen. Fem och ett halvt år och flera överklaganden senare togs äntligen ett första spadtag för de 150 studentbostäderna på Plejadgatan.

Mitt i en vecka av blåst, regn och moln tittar solen fram just som SGS Studentbostäder tar första spadtaget för sina nya studentbostäder på Plejadgatan. Både solen och det faktum att studentbostäderna äntligen påbörjas känns lika efterlängtade. I inledningstalen uttrycker också politiker, studentrepresentanter och SGS Studentbostäders vd Magnus Paulsson en stor glädje över att kunna ta detta spadtag för fler studentbostäder i Göteborg.

– För att kunna fokusera fullt ut på sina studier behöver studenten ett hem och som situationen är idag tar det för lång tid för att få en studentbostad, därför är dagens spadtag extra roligt, sa Magnus Paulsson inför spadtaget.

Modulbostäder och eventuellt investeringsstöd
Plejadgatan kommer byggas av trämoduler producerade av Lindbäcks Bygg AB, som tillsammans med White Arkitekter stod bakom det vinnande bidraget 2011. Det kommer bli allt från ettor till större lägenheter på fem rum i de tre huskropparna.

SGS Studentbostäder har för avsikt att söka det nya investeringsstödet för projektet eftersom det bidrar till en bra hyresnivå för studenterna, men får minimal påverkan på deras egen lönsamhet.

– Enligt våra beräkningar blir en etta på 21 kvadratmeter 600 kronor billigare per månad, samtidigt som vår direktavkastning minskar marginellt, säger Magnus Bonander, fastighetschef på SGS Studentbostäder.

Hos SGS Studentbostäder är Plejadgatan det just nu enda projektet som passar in i den smala mall som investeringsstödet skapar.

– Både de framtagna hyrorna och byggkostnaderna för bostäderna på Plejadgatan passar kriterierna för investeringsstödet, utan att det får för stora negativa effekter för oss. På andra nyproduktionsprojekt ser vi svårigheter att använda det, eftersom kraven på hyresnivå inte täcks upp av stödet, förklarar Magnus Bonander.

I ett läge då många fortfarande är oklara över hur investeringsstödet kommer fungera kanske Plejadgatan kan bli ett bra exempel på hur det fungerar i praktiken.