Föreningsstämman 2017 genomförd

Den 18 maj genomfördes årets föreningsstämma. Flera ledamöter valdes om och verksamhetsplan samt ny medlemsavgift antogs inför 2018.

  • Henrik Krantz, AF Bostäder i Lund, valdes om som ordförande i föreningen på en period av två år.
  • Ingrid Gyllfors, Stockholms studentbostäder, Ulrika Lindencrona, Åke Sundvall Projekt AB i Stockholm och Charlott Kroon, Skövdebostäder, valdes om som ledamöter i styrelsen för en period av två år.
  • Magnus Bonander, SGS Studentbostäder i Göteborg, och Erica Johansson, ÖrebroBostäder AB, valdes om som andre respektive tredje suppleant för en period av två år.
  • Monica Ekman, Stockholms Studentbostäder, valdes om som sakrevisorsuppleant för en period av två år.
  • Gunnar Wikehult, SGS Studentbostäder i Göteborg, valdes om som ledamot i valberedningen för en period av två år.
  • Verksamhetsplan för 2018 antogs. Se bilaga 4
  • Medlemsavgiften höjdes med 100 kronor i fast avgift och 50 öre per ägd/förvaltad studentbostad. Från och med 1 januari 2018 är således den fasta avgiften 10 900 kronor och den rörliga avgiften 27,5 kronor per bostad. Se bilaga 5
  • En stadgeändring antogs som innebär att entreprenörsmedlemmar går från att ha ett begränsat medlemskap på tre år till ett fullständigt medlemskap utan tidsbegränsning och med rösträtt. Se bilaga 6