Beslut från föreningsstämma 2024

På årets föreningsstämma valdes en ny styrelse, verksamhetsåret 2023 lades till handlingarna och en ny modell för årsavgift antogs. Läs mer om stämmans viktigaste beslut här. 

Ny- och omvalda styrelsemedlemmar
Nyvald suppleant i styrelsen är Carina Herbertsson, vd på det allmännyttiga bostadsbolaget Vidingehem AB i Växjö. Här berättar hon mer om sig själv och vad hon tar med sig in i styrelsearbetet.

Magnus Paulsson, SGS Studentbostäder, Marit Appelgren, ByggVesta Fastighetsförvaltning AB och Thomas Lilja, Studentbostäder i Linköping AB valdes om som ledamöter och Javiera Tinoco, Stiftelsen Norrlandsgårdarna blev omvald till suppleant. På efterföljande konstituerande möte valdes Magnus Paulsson även om som vice ordförande.

Andra viktiga händelser under stämman:

  • Stämman beviljade styrelse och vd ansvarsfrihet räkenskapsåret 2023.
  • Hantering av årets resultat redovisades och beslutades balanseras i ny räkning. Sammantaget gör föreningen ett större överskott än väntat, vilket ger en välbehövlig buffert inför 2025.
  • En ny modell för årsavgift antogs. I den nya modellen hanteras fast och rörlig avgift som tidigare, men den totala årsavgiften delas upp i medlemsavgift (60 procent) och serviceavgift (40 procent), varav serviceavgiften momsbeläggs med 25 procent. Den nya modellen träder i kraft 2025.
  • Beloppen för fast respektive rörlig årsavgift beslutades vara oförändrad för 2025.