Förändringar i antagna studenter på landets lärosäten

Under våren annonserade regeringen en utbyggnad av högskolan för att möta konsekvenserna av Corona på arbetsmarknaden. Efter höstterminsstartens antagning står det klart hur förändringarna blir på landets olika lärosäten. I sin årliga bostadsrapport sammanställde SFS förändringarna som presenteras nedan. 

Lärosäte Antagna totalt HT19 Antagna totalt HT20 Förändring antagna program (antal) Förändring antagna kurs (antal) Förändring totalt (%)
Högskolan i Borås 4 919 6 685 374 1 354 36%
Blekinge tekniska högskola 1 986 2 655 -29 697 34%
Chalmers tekniska högskola 2 904 3 841 704 231 32%
Enskilda Högskolan Stockholm 407 536 73 53 32%
Newmaninstitutet 238 311 6 70 31%
Gymnastik- och idrottshögskolan 487 621 80 53 28%
Mälardalens högskola 10 710 13 323 551 2 042 24%
Mittuniversitetet 10 489 13 038 507 2 029 24%
Johannelunds teologiska högskola 30 37 7 0 23%
Högskolan Dalarna 10 462 12 764 450 1 820 22%
Luleå tekniska universitet 8 807 10 576 436 1 327 20%
Jönköping University 4 771 5 676 507 394 19%
Karlstads universitet 11 492 13 373 372 1 514 16%
Kungl. Tekniska högskolan 3 923 4 457 605 -77 14%
Uppsala universitet 25 729 28 796 779 2 247 12%
Stockholms universitet 24 069 26 722 41 2 584 11%
Göteborgs universitet 20 446 22 684 758 1 402 11%
Försvarshögskolan Stockholm 374 414 31 2 11%
Lunds universitet 17 190 19 019 18 1 826 11%
Linnéuniversitetet 21 544 23 805 145 2 091 11%
Sveriges Lantbruksuniversitet 4 997 5 408 134 265 8%
Örebro universitet 11 941 12 876 212 728 8%
Karolinska institutet 2 864 3 082 -258 478 8%
Umeå universitet 24 329 25 744 350 1 076 6%
Linköpings universitet 10 572 11 049 452 22 5%
Södertörns högskola 5 918 6 184 79 185 5%
Malmö universitet 10 144 10 551 288 114 4%
Högskolan i Halmstad 7 107 7 357 251 -2 4%
Handelshögskolan i Stockholm 359 360 1 0 0%
Sophiahemmet Högskola 135 135 0 0 0%
Högskolan i Skövde 4 567 4 495 433 -497 –1,6 %
Högskolan i Gävle 10 664 10 391 -6 -266 –2,6 %
Ersta Sköndal Bräcke högskola 242 229 -13 0 –5,4 %
Högskolan Kristianstad 8 700 8 009 104 -776 –7,9 %
Röda korsets högskola 188 160 -28 0 –14,9 %
Konstfack 151 126 -9 -16 –16,6 %
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 186 152 12 -44 –18,3 %
Högskolan Väst 4 489 3 625 101 -947 –19,2 %
Totalt 279 364 306 953 saknas* saknas* 10%

*saknas = En del individer har antagits till flera olika lärosäten. UHR har uppgifter om det totala antalet antagna. Däremot så finns det inga uppgifter om hur många individer som har antagits på alla lärosäten nedbrutet på program, kurs eller både kurs & program.

Källa: SFS bostadsrapport 2020, bilaga: Utbyggnad av högskolan 2019–2020