Förändrad efterfrågan och snabbare flöden – fyra chefer siar om framtiden

Marknadsläget för studentbostäder förändras. Pandemin skapade nya studiepreferenser, det ekonomiska läget minskar betalningsförmågan och AI öppnar dörrarna för helt nya uthyrningsprocesser. Vi har frågat fyra uthyrnings- och marknadschefer i branschen om hur de ser på uthyrningen nu och i framtiden.

 

Joel Milemo
Head of Letting Residential, Heimstaden

 

Vilka större förändringar står uthyrning av bostäder inför?
– De digitala möjligheterna utvecklas hela tiden och bidrar såklart till förändring. Kunden ställer större krav på att det ska vara enkelt och lättillgängligt i sin telefon, både vad gäller att kunna söka lägenhet direkt, men även vidarehantering såsom att signera kontrakt, nyckelkvittenser, besiktningsprotokoll med mera. Det är en pågående och fortsatt förändring i en bransch som historiskt sett varit mer analog.

Förändras målgruppens preferenser av hur man vill bo och hur man vill söka bostad?
Möjligheterna till att göra saker på distans har ökat på senare år. Digitala kurser och att jobba på distans är en sådan möjlighet som utvecklats framåt och som jag skulle säga kan påverka valet av hur man vill och kan bo. Gällande hur man vill söka sin bostad så följer det också den digitala utvecklingen och att kunden idag ställer högre krav på att det ska vara enkelt och lättillgängligt.

På vilket sätt kan nya tekniker som AI och automatisering bidra till en utvecklad uthyrning?
Automatisering bidrar till effektivitet och AI kan bland annat hjälpa oss att förstå sökmönstret hos potentiella hyresgäster. Till exempel vad man som sökande attraheras utav och vid vilken tidpunkt. Saker som historiskt tagit tid att förstå eller analysera kan såklart bli mycket enklare i framtiden med hjälp av AI-verktyg.

Hur tror du att nya plattformar för förmedling av bostäder påverkar marknaden framöver?
Förutsatt att de har schyssta villkor och är seriösa aktörer, så bidrar de till fler kontaktytor med bostadssökande och det är positivt. Framförallt i storstäder med högre efterfrågan. På mindre orter med mindre inflyttning tror jag det påverkar i mindre utsträckning, då den sökande ofta redan vet vart någonstans man skulle vilja bo och väljer att rikta in sig på den hyresvärd som kan erbjuda det boendet.

Jenny Lindqvist
Chef Bostadsuthyrningen, Stockholmshem

 

Vilka större förändringar står uthyrning av bostäder inför?
I Stockholm har vi ett ökat utbud av studentbostäder och ser nu en minskad efterfrågan. Vanligaste kötiden för studentlägenheter förmedlade via Bostadsförmedlingen var under 2023 sex till åtta veckor (dvs 0,1 år). Ett större utbud och mindre söktryck ställer nu högre krav på en snabbare process. Snabba kontroller, snabba besked etc. Generellt upplever vi att det blivit svårare att hyra ut nyproducerade lägenheter och då främst mindre lägenheter.

Förändras målgruppens preferenser av hur man vill bo och hur man vill söka bostad?
I kölvattnet av pandemin som innebar mestadels distansundervisning upplever vi att fler och fler studenter väljer att bo kvar i föräldrahemmet. För inflyttande studenter från andra delar av landet är läget på bostaden i förhållande till lärosätet centralt. Man vill inte ha långa restider även om området i sig är attraktivt. Studenter har låg tröskel till att flytta om något bättre dyker upp. Nu har vi exempel på lägenheter som har haft omflyttning mer än en gång samma år.

På vilket sätt kan nya tekniker som AI och automatisering bidra till en utvecklad uthyrning?
Ett tänkbart användningsområde för AI är ärendehantering. Som kan underlätta och snabba på processen för uthyrning.

Hur tror du att nya plattformar för förmedling av bostäder påverkar marknaden framöver?
Det finns så klart fördelar med en samlad plattform för att söka bostad. Det blir mer lättillgängligt för kunden att hitta vägen in på bostadsmarknaden. Men det kan också försvåra genom missvisande underlag för efterfrågan. Vad är det egentliga behovet av bostad i de olika regioner. Då man enkelt kan stå i kö för bostad i hela landet oavsett om man har för avsikt att förverkliga flytten till regionen eller inte.

Sofia Kallbro
Marknadschef, Vidingehem

 

Vilka större förändringar står uthyrning av bostäder inför?
Vi som bostadsbolag behöver vara innovativa och anpassa oss till förändringar på bostadsmarknaden och kundens behov. Eftersom vi har ett överskott av studentlägenheter i Växjö, omvandlar vi just nu 65 studentlägenheter till ungdomslägenheter. På så sätt underlättar vi för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden och möter efterfrågan på marknaden.

Förändras målgruppens preferenser av hur man vill bo och hur man vill söka bostad? 
Studenter föredrar att ha eget boende med modern standard. Efterfrågan på delat boende har minskat. Det ekonomiska läget innebär också att hyresnivån har allt större betydelse än tidigare.

På vilket sätt kan nya tekniker som AI och automatisering bidra till en utvecklad uthyrning?
Vår uthyrningsprocess är för närvarande relativt automatiserad. Jag ser att ny teknik och AI till exempel kan förenkla och förbättra bostadsannonsering samt underlätta informationshanteringen.

Hur tror du att nya plattformar för förmedling av bostäder, påverkar marknaden framöver? 
Nya seriösa plattformar kan bidra till att lyfta hyresrätten som en attraktiv boendeform.

Camilla Hjältman
Chef kundcenter, Mitthem

 

Vilka större förändringar står uthyrning av bostäder inför ?
Vi saknar studenter eller att studenter bor kortare. Jag har pratat med några som berättar att mycket av programmen är på distans och därmed blir behovet av studentbostad mindre.

Förändras målgruppens preferenser av hur man vill bo och hur man vill söka bostad?
Inget vi märkt av, förutom att de kanske bor kvar på sin hemort.

På vilket sätt kan nya tekniker som AI och automatisering bidra till en utvecklad uthyrning?
Det vi gjort hittills har snabbat på alla flöden och förhoppningsvis är det lättare för studenten. Vi får färre frågor nu än för några år sedan.

Hur tror du att nya plattformar för förmedling av bostäder, påverkar marknaden framöver? 
Har jag fått rätt information så har HomeQ kopplingar till Blocket bostad, det är vad vi tror ett stort hot för olovliga andrahandsuthyrningar. Dibz gör mest vår kö ”tom”. Nu när vi skickar ut information till sökande för ett visst område, kan vi få återkoppling från sökande med fråga varför vi skickar information till dem, man vet inte ens att man står i kö och för ett visst område. Dibz underlättar för sökande, men vi tappar tid i relationsbyggandet med kunden.