Fler och billigare studentbostäder med regeringens förslag

Regeringen ger nu i uppdrag till Boverket att föreslå lättnader på byggkraven för studentbostäder, det tillkännagavs idag. Studentbostadsföretagen välkomnar beskedet efter att länge ha drivit frågan i syfte att underlätta studentbostadsbyggande.

– För att skapa fler, billigare och bättre studentbostäder behöver regelverken anpassas. Byggkraven är en viktig del och jag är glad att regeringen nu ber Boverket om konkreta förslag på lättnader inom till exempel buller och tillgänglighet, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

I studentbostadsbranschen, liksom på övriga bostadsmarknaden, sker nu en kraftig inbromsning i nyproduktionen. Studenter har en generellt begränsad plånbok, vilket gör nyproduktion av studentbostäder extra drabbat under rådande förutsättningar, med höga bygg- och driftskostnader. Att regeringen nu vill gå vidare med satsningar på studentbostäder och lyfter mer kontroversiella regelfrågor såsom tillgänglighet innebär nytt ljus i mörkret.

– Fyra av fem byggande studentbostadsföretag anser att lättnader i tillgänglighetskraven kan ge fler och bättre utformade studentbostäder med en lägre hyra. Med ett mer flexibelt regelverk kommer vi kunna skapa något som är bättre för fler, säger Stina Olén.

Boverket som nu fått uppdraget att föreslå nya byggkrav har i tidigare utredningar varit negativa till detta. Enligt Studentbostadsföretagens vd Stina Olén är det inte en lätt resa som nu påbörjats.

– Nu ser vi fram emot dialog med Boverket och andra intressenter, för att säkerställa att uppdraget leder till förbättrade villkor. Vi räknar med att det kommer bli mycket diskussioner längs vägen och har förståelse för att många intressen behöver vägas in, avslutar Stina Olén.