Få studentbostäder byggs med investeringsstödet

Förra hösten blev regerings investeringsstöd för byggande av bland annat studentbostäder sökbart. Siffror från Boverket, som Sveriges Radio rapporterar om, visar att endast 13 ansökningar kommit in under 2017.

Av de 13 ansökningar som kommit in har fem beviljats. Studentbostadsföretagen var tidigt ute och förklarade att stödets utformning rimmar dåligt med studentbostadens förutsättningar. Framförallt genom att investeringsstödet inte täcker den hyresförlust som stödets hyreskrav skapar, vilket leder till att projektets lönsamhet kan bli lägre om man använder stödet.

 

Mer information om investeringsstödet och studentbostäder