Expertens tips för att locka nya hyresgäster

Uthyrnings- och marknadsdagarna pratade Poyan Karimi om hur han ser på kommunikation mot en ung målgrupp. Med erfarenhet från employer branding och generation Z delade han med sig av sina bästa tips för att stärka varumärket och locka nya hyresgäster.

Poyan Karimi har startat flera företag inom employer branding med fokus på att bygga starka arbetsgivarvarumärken gentemot generation Z, det vill säga personer födda från mitten av 1990-talet fram till cirka 2012. Employer branding och uthyrning av studentbostäder kan vid en första anblick kännas långt från varandra, men likheterna är stora. Båda vänder sig mot en ung målgrupp och berör livets större beslut, som var man ska jobba och bo.

Faktum är att alla typer av beslut, från de stora kring jobb och bostad till de små som restaurangbesök och skoinköp, alltmer liknar varandra. På samma sätt som man vill veta hur tidigare besökare upplevt en specifik restaurang, vill man veta hur det är att jobba eller bo på ett specifikt ställe.

Studentbostadsmarknaden har länge haft en hög efterfrågan på sina bostäder och ett underskott på marknaden. På vissa håll sjunker efterfrågan på studentbostäder, visserligen från höga nivåer, men oavsett utgångsläge ger det studenter nya valmöjligheter när det kommer till bostad. Att nå den unga målgruppen med rätt typ av budskap blir därför allt viktigare för att undvika vakanser.

Här är Poyans tre tips för att locka nya hyresgäster:

  • Den viktigaste faktorn för en ung målgrupp är autenticitet. Hitta en tydlig linje i ert varumärke och organisation där syfte och värderingar hänger samman med beteende, produkt/bostäder och upplevelse. Det skapar en bra bas att bygga vidare på vad gäller kommunikationen mot en ung målgrupp.
  • Alla beslut går mot konsumenthållet. Innan kunden tar ett aktivt beslut att söka eller hyra en bostad behöver man både skapa medvetenhet och engagera. Räkna inte med att första bästa uppmaning om att söka bostad går hem, utan att flera åtgärder och komponenter behövs för att en student ska ta steget och klicka på sök-knappen. Börja med att skapa medvetenhet och engagemang för att sedan tratta ner de som är mest intresserade till att söka bostad hos er.
  • Skapa plattformar för nuvarande och tidigare hyresgäster att berätta hur det är att bo hos er. I anställningsprocessen är det främsta hindret för någon att söka jobb att den sökande inte vet hur det är att jobba där. Finns det samma hinder för att söka bostad? En medarbetare på ett företag är 300 procent mer trovärdiga än företaget i sig självt. Gäller det även för bostadsföretag?