Exempel och insikter kring paketboxar

Funderar ni på att införa paketboxar i era fastigheter eller är ni redan mitt inne i det och undrar hur andra gör? Vi har kollat med tre studentbostadsföretag hur paketboxar fungerar i deras bestånd och sammanställt hur de vanligaste leverantörerna av postboxar fungerar. 


Hyresbostäder/Studentbo i Norrköping 

Del av närhetskonceptet Hemta
Inom Hyresbostäder i Norrköping, där Studenbo är ett dotterbolag, finns konceptet Hemta. Hemta är en del i att möta Norrköpingsbornas önskemål om närhet, smidighet, snabbhet och service. I konceptet finns även möjlighet att serva sin cykel, ladda elbilen och foodtruck. Hemta finns i olika varianter och i det relativt nya studentområdet Kopparhusen finns paketleverantören Instabox på bottenplan i ett av husen.

Viktigt med smidig lösning i närområdet
Hyresbostäder har paketboxar på olika ställen för att kunna analysera hur det tas emot och vilka som används mest. Till exempel har de kunnat konstatera att paketskåpen i Kopparhusen inte tillhör de som används mest, varför det är så är något som får utvärderas. Men de anser ändå att det är viktigt med paketboxar i närområdet för att skapa en smidig och tidsbesparande upphämtning för sina hyresgäster.


SGS Studentbostäder

Placering viktigt både ur ett makro- och mikroperspektiv
SGS Studentbostäder har paketboxar från både PostNord och iBoxen på ett tiotal platser i sitt bestånd. Leverantörerna tar själva fram förslag på placering i staden och SGS Studentbostäder tar sedan ställning till förslagen innan utplacering. Placering vid själva fastigheten kräver en del eftertänksamhet då de ska placeras på ett ställe som är tillgängligt för studenterna men inte försvårar för till exempel gräsklippning och snöröjning.

Ökad rörelse kring boxarna – men inte mer nedskräpning
SGS Studentbostäder pausar för tillfället utplaceringen av fler boxar för att göra en större utvärdering av mervärdet för studenterna. De har fått indikationer på att boxarna ökar rörelsen kring fastigheterna, vilket kan vara både positivt och negativt. De vill även avvakta för att se om de bidrar till ökade förvaltningskostnader så som ökat slitage eller nedskräpning. Än så länge har de dock inga indikationer på att så skulle vara fallet.


Uppsalahem Studentstaden

Pilotprojekt med två olika leverantörer
I Uppsalahems studentbostäder finns två olika paketboxleverantörer; PostNord och iBoxen. Sedan årsskiftet genomför de två pilotprojekt för att lära sig mer om vilken typ av paketboxar som fungerar bäst. Utvärderingen kommer även följa upp miljöaspekten, kundmottagandet och transportlösningar. De hoppas även på underlag och erfarenheter för att införa det i större skala och få till ett bra samarbete med leverantörerna.

Används i stor utsträckning av studenterna
Trots att de bara är i uppstartsfasen tycker Per Viklund, verksamhetsutvecklare på Uppsalahem, att paketboxarna nyttjas väldigt mycket och de har till och med fått sätta upp fler boxar i vissa områden. Vidare behöver man fundera på var bästa platsen för att ha boxarna är. Boxarna blir lätt en mötesplats och då kanske de inte ska placeras så att hyresgästerna kan bli störda.


 

 

 

Tre olika leverantörer av paketboxar - så funkar de

Alla boende i närheten av paketboxarna kan välja att hämta ut sina paket i skåpen, inte bara studenterna i hyreshusen.

Så här gör man som mottagare:

 • Välj Instabox i kassan hos din e-handelsbutik
 • Instabox skickar ett sms med länk och pinkod
 • Du hämtar ditt paket med en pinkod i ett skåp nära dig

PostNord har ett eget distributionsnät och det innebär att de sköter allt själva inom företaget. Det är därmed ett mer slutet distributionsnät.

Så här gör man som mottagare:

 • Välj paketbox som leveransalternativ i din e-handelsbutik
 • PostNord skickar avisering om att paketet har ankommit
 • Hämta ut ditt paket genom att använda PostNords app och legitimera dig med Mobilt BankID
 • Aktivera bluetooth i din mobiltelefon, stå i nära anslutning till paketboxen och klicka på öppna luckan i PostNords app.

Alla som vill kan ansluta till iBoxen, vilket innebär att man som privatperson kan välja att beställa hem ett paket från exempelvis ett klädföretag till denna paketbox. Det är ett öppnare system än exempelvis PostNords. Alla transportbolag kan ansluta sig till och nyttja iBoxen. Samtliga paketboxar står utomhus.

Så här gör man som mottagare:

 • Välj iboxen som leveransalternativ i din e-handelsbutik
 • Transportbolag hämtar varan hos e-handlaren
 • Transportbolaget aviserar mottagaren via app eller sms. Kodnyckel skickas.
 • Mottagaren närmar sig iBoxen
 • Kryptonyckeln verifieras och mottagaren öppnar luckan via ”knapp” på mobiltelefonen
 • Luckan öppnas och mottagaren hämtar paketet