Inblick i framtiden

Början av ett nytt år andas nystart och framtidstro. Men redan i slutet av förra året samlade vi vår styrelse för att sia lite om framtidens studentbostadsmarknad. De fick spåna fritt kring bostaden, kunden och service för att skapa en framtidsbild för oss att jobba mot. Vad kom de fram till?

Bostaden

Teknik och hållbarhet var huvudtemat när framtidens studentbostäder och fastigheter målades upp. Materialåtervinning på plats och fastigheter som genererar egen el var två av de huvudspår som kom fram. Men även att teknikens utveckling kommer ta större plats och därmed bidra till att bostäderna måste vara mer tekniskt utrustade för att möta kundernas krav.

Produkten

 

Kunden

Studenter är en varierande och nytänkande målgrupp som är både utmanande och inspirerande att jobba med. Precis som nu kommer de fortsätta att vara engagerade, tekniskt krävande och medvetna. Men i takt med att generationer och omvärlden förändras gör även studentgruppen det. De förutspås bli ännu rörligare, mer tekniskt krävande och ställa större krav på service i samband med boendet.

Kunden

 

Service

Med tanke på marknadens internationella utveckling och kundgruppens förändrade krav kommer service i samband med boendet bli allt viktigare. Service kan vara allt från möjlighet att köpa städ och tvätt till cykelverkstad och bilpool. Kanske är det inte studentbostadsföretagen själva som tillhandahåller all service, men genom samarbeten och ytor i fastigheterna kan man erbjuda mer service i samband med boendet.

Service