En hel stadsdel med fokus på miljö

Från minimerad risk för översvämningar till hållbart boende på höjden med unika odlingsmöjligheter. MKB:s ekostadsdel Augustenborg har gjort en spännande resa sedan det under 1990-talet fick sin nya miljövänliga profil. Vi pratade med MKB:s miljöstrateg Jenny Holmquist för att ta reda på mer hur Ekostaden fungerar – och hur de skapar hållbar sophantering.

Låt oss första måla upp en kort bakgrund om stadsdelen. Långt innan Augustenborg var en ekostad var det MKB:s allra första bostadsområden. Det byggdes på 1940 och 50-talet precis efter att bolaget bildats och idag finns det 1 800 lägenheter i området. På 1990-talet behövde området rustas upp. Eftersom det bland annat drabbades av återkommande översvämningar fick förbättringsarbetet redan från början fokus hållbarhet och klimat. Problemen med översvämningarna löstes via ett öppet dagvattensystem där regnvatten transporteras direkt från stuprören ut i kanaler och dammar. Det löste inte bara det initiala problemet, utan skapade även en grön och trevlig boendemiljö som går hand i hand med att vara en ekostadsdel.

Redan från början involverades områdets hyresgäster med målet att öka tryggheten och delaktigheten. Fokus på ekologisk hållbarhet och delaktighet fortsatte för området även efter att det rustas upp och idag är Ekostaden Augustenborg en testplattform för MKB med olika projekt inom området miljö och hållbarhet.

– Vi blandar hela tiden traditionellt miljöarbete med nya, spännande projekt. Och i det arbetet är Ekostaden ett nyckelområde, förklarar Jenny Holmquist.

Odla mitt i stan
Ett av de senaste nytänkande projekten är Greenhouse, ett nytt boendekoncept placerat i hjärtat av Ekostaden. Bostäderna, som är uppdelade i dels ett punkthus med 34 lägenheter och dels 12 etagelägenheter som placerats på höjden, är hållbart ur flera perspektiv.

– Till att börja med ger det en blandad stad i stadsdelen, det är en ny typ av boende som inte funnits här innan. Sedan är det i sig hållbart, eftersom det är byggt med passivhusteknik och drivs av sol- och vindenergi, säger Jenny.

c66ab88a-dbb4-42b0-8ac1-2db3b0d408d5
Greenhouse

Greenhouse är utformat för att uppmuntra hyresgästerna till en hållbar livsstil och tanken är att det ska kunna göras utan uppoffringar. Till exempel finns det flera odlingsbara ytor på balkongerna, bra förutsättningar för att låta cykeln vara det självklara transportmedlet och hyresgästerna kommer kunna ha stenkoll på sin förbrukning av varmvatten och el. I huset finns även tolv studentbostäder, fördelade på två kollektiv. Greenhouse invigdes alldeles nyligen, och responsen från hyresgästerna hittills är god.

– De tycker det är spännande att samlas kring ett boende som knyter samman gemensamma intressen och engagemang. Men det är även viktigt för oss att ta reda på hur hyresgästerna upplever boendet vidare och om det verkligen bidrar till en hållbar livsstil. Därför har vi startat ett samarbete med två forskare som kommer utvärdera hyresgästernas upplevelse av sitt boende under det kommande första året, säger Jenny.

Sopsortering
Under hösten fokuserar vi på Studentbostadsföretagen på smarta lösningar för sophantering, bland annat genom en nätverksträff i höst. Precis som många andra företag jobbar MKB mycket med sophantering, både i Ekostaden och övriga beståndet.

– Det övergripande budskapet för vårt arbete med avfall är helt, rent och snyggt och vi lägger mycket energi på att hålla rent kring våra miljöhus, säger Jenny.

En av de saker som MKB utvecklat i Ekostaden och använder i beståndet är en källsorteringslösning för köken, bland annat genom påsar för källsortering med fack för de vanligaste förpackningarna. De är flexibla, små och tillsammans med en smart hängare för matavfallet får mycket källsortering plats även i små i köksskåp. När lösningen introducerades tillsammans med information ökade källsorteringen av matavfall med 70 procent, och även om det mattas av något är andelen fortfarande hög.

384958d6-b051-4626-b4b4-e1531e1f7964

En mer okonventionell metod de använder är att hämta sopor med häst. Istället för att tömma miljöhusen med sopbilar eller andra motordrivna transportmedel låter de en häst med vagn hämta fraktionerna för att forsla dem vidare till större insamlingsstationer. Inte helt förvånande skapar det en annan bild av sophanteringen hos hyresgästerna.

– Det belyser ämnet sophantering på ett helt annat, mer tillgängligt sätt och det blir en levande mötesplats för frågor om sopor och återvinning, säger Jenny.

Även i det nybyggda Greenhouse är sophanteringen nytänkande och smart. Möjligheterna för att återvinna är lättillgängliga och placerade nära naturliga rörelsemönster för hyresgästerna. Tanken är till exempel att man med cykeln på vägen ut lätt och smidigt ska kunna slänga sin återvinning i rätt fraktion, och därför kan de nås från utsidan av miljörummet där luckan öppnas med en tagg. Även till restavfallet krävs tagg för att öppna luckan, och därefter vägs avfallet.

– Inom en snar framtid hoppas vi kunna rapportera till varje lägenhet hur mycket restavfall de gör av med, tillsammans med mängden el och varmvatten, säger Jenny.

Bli inspirerad i höst
I höst anordnar vi Förvaltningsdagarna 2016 i Malmö med fokus på sophantering och återvinning. Inspireras kring tekniska och beteendevetenskapliga lösningar med exempel från branschen. Vi kommer under träffen även besöka MKB:s Greenhouse och deras studentboende Rönnen. Mer info finns på webben och kommer i er inkorg inom kort!