Egen vindkraft och energijägare hos SGS Studentbostäder

Under hela 2016 lyfter vi upp om miljö- och hållbarhetsarbetet hos några av våra medlemsföretag. Inför invigningen av deras Co2mpishus, en liten stuga i passivhusteknik, pratade vi med SGS Studentbostäder om vindkraft, energijägare och klimatsmarta bostäder. 

Bild artikel
Utsikt från SGS Studentbostäders vindkraftverk i Ockelbo

100 procent vindkraft, 20 procent lägre energianvändning, 18 kvadratmeter passivhusteknik, 5 energijägare och 4 elbilar. När man pratar energi och hållbarhet med SGS Studentbostäder fladdrar siffrorna förbi. Men bakom siffrorna finns mål, resultat och åtgärder som i slutändan skapar konkret skillnad för både verksamheten och miljön.

För att få grepp om hela SGS Studentbostäders hållbarhetsarbete pratar vi med både Karin Dalåker, marknadsansvarig, och Patrik Persson, fastighetsingenjör med ansvar för miljöarbetet. I skrivande stund pågår förberedelserna för invigningen av Co2mpishuset, ett litet hus i passivhusteknik där den första hyresgästen snart ska flytta in under pompa, ståt och pressbevakning.

– Vi blev kontaktade av Passivhuscentrum Västra Götaland, som byggt det lilla huset tillsammans med Alströmergymnasiet, och kände direkt att det vara ett bra tillfälle att bygga vidare på vårt miljöarbete och skapa publicitet kring en bra sak, säger Karin.

Projektet väcker självklart frågan om det finns planer på fler studentbostäder i passivhusteknik hos SGS studentbostäder. Svaret är att tekniken i sig är intressant, men det finns inga framtida projekt med rena passivhus. Fokus för SGS Studentbostäder är att producera bostäder som är energismarta i resultat snarare än i kategori eller namn.

– Vi bygger energisnåla hus och strävar efter att bygga så miljövänligt som möjligt, sen spelar det mindre roll vad det kallas, förklarar Patrik.

Hållbara bostäder är attraktiva bostäder
Arbetet med att vara en klimatsmart verksamhet har många anledningar och sidonyttor, men framförallt är det en anpassning till vad kundgruppen uppskattar. SGS Studentbostäder är en stiftelse vars stadgar deklarerar att de ska tillhandahålla attraktiva bostäder åt studenter. I begreppet attraktiva studentbostäder identifierar både Patrik och Karin att vara ekologiskt hållbara och med en tydlig miljöprofil.

100 procent vindkraft
SGS Studentbostäder är miljödiplomerade av Göteborg stad. I arbete som ledde fram till diplomeringen identifierades energiförbrukningen som den största miljöpåverkan, vilket därmed är det området där de kan åstadkomma störst förändring. De har länge använt sig av miljömärkt el i alla sina fastigheter, men för några år sedan valde de att ta ett steg längre och köpte ett alldeles eget vindkraftverk. Vindkraftverket står placerat i Ockelbo i Gästrikland och försörjer idag halva beståndet med el, resterande förbrukning köps in från annan vindkraft. Bakom beslutet att köpa ett eget vindkraftverk låg en rad fördelar.

– När vi köpte vindkraftverket var elpriserna både väldigt höga och varierande. Med egen elproduktion säkrar vi el till ett pris vi kan förutse, säger Patrik.

– Det innebar också att vi flyttade de ekonomiska riskerna från elmarknaden till räntemarknaden, ett område som vi behärskar bättre, lägger han till.

Energijägare skapar förändring
Lika viktigt som att använda rätt typ av el är också att minska förbrukningen av den. SGS Studentbostäder har gått med i Skåneinitativet där man ska minska sin förbrukning av el och värme med 20 procent till 2020. Förutom nyproduktion av energismarta hus är det företagets energijägare som till störst del bidragit till att de närmar sig målet.

Energijägarnas främsta uppgift är att se till att befintliga system i fastigheterna fungerar som de ska och är optimerade till att ge maximal nytta med så låg förbrukning som möjligt. Till exempel ronderar de värmecentralerna för att upptäcka brister eller felaktiga temperaturer. De har också optimerat systemens värmekurvor så att inomhustemperaturen är stabil oavsett väder och årstid.

– Det är engagerad och kunnig personal som jobbar med detta och deras arbete har bidragit till en betydande del av vår energibesparing, säger Patrik.

Förutom vindkraft och energijägare är SGS Studentbostäder även med i energibesparingsprojektet Student Switch Off, som fokuserar på beteendeförändringar och minskad elförbrukning hos hyresgästerna.

 

Patrik Karin Energijägare  
Patrik Persson, Karin Dalåker och energijägare Stefan Johansson


Framtiden 
Även om det inte finns konkreta planer på just passivhus har SGS Studentbostäder börjat titta på möjligheten att miljöcertifiera framtida studentbostäder. Förvaltningsmässigt fortsätter arbetet med att minska energiförbrukningen, framförallt inom Skåneinitativet men även efter och utöver det.

– Det sker små saker hela tiden, det som ligger närmast i framtiden är till exempel att vi köpt in tre elbilar för att byta ut bensin- och dieseldrivna fordon. Givetvis laddas de med vindkraft, säger Karin.

Till sist, vad är ni mest stolta över med SGS Studentbostäders hållbarhetsarbete?
– Helt klart energijägarna, både som koncept och det resultat de uppnått, avslutar Patrik.

 

SGS Studentbostäders fördelar med ett eget vindkraftverk:

  • Försäkring mot höga och varierande elpriser
  • Förnyelsebar energikälla
  • Säkrad tillgång til el – slipper förlita sig på marknaden
  • Varumärkesbyggande för nuvarande och framtida kunder

 

Tidigare artiklar