Efter husdjursboomen – så hanterar branschen våra fyrbenta vänner

Under pandemiåren märktes en markant uppgång i registrerade husdjur. Hur påverkas våra medlemmar av husdjur i studentbostäder, och hur anpassar de sin förvaltning? 

Den stora ökningen av registrerade sällskapsdjur inleddes 2020 med en toppnotering 2022, följt av en avmattning under efterföljande åren, enligt Jordbruksverkets statistik. Uppsvinget var särskilt tydligt gällande katter och hundar, och bland unga vuxna är katter vanligast.

Att husdjur ökar välbefinnandet underbyggs av flera studier, och djur har även använts framgångsrikt inom vården. Samtidigt medföljer ett stort ansvar, och det förekommer händelser där ägaren missköter sitt sällskapsdjur, vilket kan gå ut över såväl grannar och fastigheten som ägaren och husdjuret. För att få svar på hur studentbostadsbranschen påverkas av husdjursägandet har vi vänt oss till några medlemsföretag.

Medlemmarnas svar i korthet:

  • Generellt sett uppfattas husdjur positivt med hänvisning till bättre grannsämja, en förhöjd servicenivå för hyresgäster och mer attraktiva bostäder.
  • Större skador från husdjur är ovanliga, men när de inträffar kan ofta katter identifieras som boven, vanligtvis genom klösning eller att inte använda sin låda. Hundar kan också orsaka skador, medan gnagare riskerar att åstadkomma betydande interiöra skador.
  • Tåligt material, som snickerier i ek eller trösklar av plåt förebygger klös- och gnagrelaterade skador och bidrar därmed till längre livslängd på bostaden. Även hundlatriner och djurduschar är bra lösningar, speciellt när området är husdjurstätt.
  • Majoriteten av de tillfrågade medlemmarna tillåter sällskapsdjur i studentlägenhet men inte korridorboende.

 

Läs mer om olika företags erfarenheter av djur i bostäderna

Husdjur skapar mer attraktiva boenden
– Att tillåta hyresdjur ingår i Brandtornets strategi om bättre service mot våra hyresgäster. Det leder i sin tur till bra erfarenhet av att bo hos oss och skapar en efterfrågan på våra lägenheter och oss som hyresvärd.

Tillåter husdjur så länge de inte stör
– Så länge hyresgästen inte stör sina grannar är det svårt att neka enligt oss. Tvärtom är det viktigt med husdjur kopplat till den psykiska ohälsan som är utbredd, inte minst bland gruppen studenter.

Förbud i hela beståndet
– Det är inte tillåtet att ha husdjur i våra bostäder, detta dels då vi alltid hyr ut möblerat dels då majoritet av våra bostäder är korridorrum med gemensamhetsutrymmen.

Behöver sällan neka hyresgäster på grund av husdjur
– Det händer att potentiella hyresgäster väljer att inte teckna avtal när de får veta att det inte är tillåtet med husdjur, detta är dock ovanligt 1-2 personer/år.

Upptäcker husdjur i samband med rutinbesök
– Vi frågar hyresgästen om de har husdjur i samband med att vi gör våra besök inför utflytt/inflytt. Det är främst för att vi inte ska råka släppa ut någon katt eller bli råka bli skrämda av en stor hund.

Enstaka fall där skadorna blir stora
– För oss är husdjur något positivt och det förekommer väldigt få fall där vi har upplevt problem. En gång var det en katt som hade gjort sina behov, vilket resulterade med golvskador ned till betongen, men det är som sagt enstaka fall där problemet blir av den magnituden.

Tillåtet i studentlägenhet men inte korridor
– I korridorboendet är sällskapsdjur inte tillåtna, detta eftersom det finns många gemensamma ytor och det kan exempelvis finnas hyresgäster med allergier. Vi har inte sagt upp någon i relation till detta, däremot har det hänt att husdjuret har upptäckts och behövt flytta ut.

Stora anpassningar för husdjursägande
– Vi hyr ut bostäder till blivande veterinärer, agronomer med mera, så det ligger i sakens natur att vi anpassat oss efter hyresgästerna. Vi har en hunddusch för att spara på avloppen i bostäderna, hundlatriner var 50:e meter på området och en hundrastgård.

Skador förebyggs genom tåligt material
– Klöser gör både hund och katt medan kaniner gnager. Jag skulle nog säga att kaninernas gnagande gör de dyraste skadorna. I bostäderna har vi därför ek i många snickerier, eftersom det är ett hårdare material.

Färre sökande i det husdjursfria beståndet
– SUSbo är sannolikt Sveriges hundtätaste bostadsområde. De allra flesta av våra hyresgäster är djurvänner så hos oss vill jag påstå att djuren är bra för grannsämjan. Vi har fyra korridorer (à 8 rum) som är djurfria. Det är färre sökande på de rummen.

Inga förbud i beståndet
– Vi har inget förbud mot husdjur i våra studentbostäder och gör inga särskilda anpassningar förutom att be dem vara i andra rum när reparationer ska utföras.

Katter utgör störst problematik
– Katter som inte sköts kan vara ett problem om de gör sina behov inne samt klös och rivskador på vägg och lister. Annars inget särskilt.