Distansundervisning påverkade studenternas välmående negativt

Studenter mår sämre av uteslutande distansstudier, men även små inslag av campusutbildning ger stor effekt på välmående. I en ny rapport från SNS har två forskare gått igenom studenters välmående och betyg under distans- och hybridutbildningen under pandemin. 

Under pandemin stängde högskolorna ner och undervisningen blev under längre och kortare perioder helt och hållet digital. Att pandemin påverkade studenternas psykiska hälsa kan många av landets studentbostadsföretag vittna om. Nu kommer en rapport som visar på att hur undervisningen bedrivs – digitalt, på campus eller både och – var en viktig faktor för studenternas välmående.

SNS har tagit fram en rapport som tittar på studenternas välmående och betyg beroende på undervisningsform. Undersökningen gjordes på över 300 studenter på fyra program på Lund universitet under hösten 2020 då både campus- och distansstudier blandades, vilket ger underlag för jämförelse.


Slutsater i korthet:

  • De studenter som hade hybridutbildning, det vill säga en blandning av digital och campusutbildning, rapporterade att de mådde signifikant bättre än de studenter som hade helt digital utbildning.
  • De studenter som under första halvan av terminen hade delar av sin utbildning på campus mådde dessutom sämre under andra halvan av terminen då restriktionerna skärptes och all utbildning var digital.
  • Slutsatsen är därmed att även en begränsad åtkomst till campusundervisning är positivt för studenternas välmående.
  • Omständigheterna som undersökningen gjordes i är dock speciell, då pandemin även begränsade människors möjlighet till sociala sammankomster i alla aspekter av livet.

Se hela rapporten här