Digitalt seminarium: Bygga & Bo // 17 november

Hur utvecklar vi hållbara studentbostäder för framtiden? I ett digitalt seminarium med väl anpassat upplägg varvar vi korta och inspirerande presentationer med interaktiva moment och gruppdiskussioner. Du får ta del av olika inspel på det framtida, hållbara studentboendet som uppdaterar och inspirerar dig.

Deltar gör Boverkets riksarkitekt som berör studentbostadens roll i staden och två framåtblickande medlemsföretag med koll på hållbara strategiska vägval. Dessutom ett digitalt studiebesök i Köpenhamn!

Välkommen till ett digitalt seminarium om fastighetsutveckling och hållbarhet för studentbostäder. Seminariet är tillgängligt för våra medlemsföretag


PROGRAMMET I KORTHET

13.00

  • Vilket klimatavtryck har byggandet? – Dan-Patrik Ryman, Akademiska Hus
  • Nästa steg för hållbara studentbostäder – Karina Antin, K2A/Svenska Studenthus
  • Ny rapport om co-living och hållbarhet – Akademiska Hus

14.00

  • Gruppdiskussioner
  • Digitalt studiebesök: Lyngby
  • Paus

15.00

  • Studentbostadens roll i den hållbara staden – Helen Bjarnegård