Det lärde vi oss i Köpenhamn – spaning och bilder från NSBO Conference 2024

På sin senaste stora konferens, placerade vårt nordiska nätverk NSBO studentbostaden i ett nytt normalläge – ett läge där ekonomi, hållbarhet och välmående utmanas på flera håll. Från både Norden och Europa lyftes kunskap, trender och skarpa analyser. Här delar vi några av de saker vi lärde oss på konferensen i Köpenhamn. 

Om studenterna

  1. Vid val av bostad är hyran den viktigaste för danska studenter och hållbarhet den minst viktiga – det är en faktor de inte känner de har råd att betala för. I Oslo är också hyran viktigast, men här kommer hållbarhet på plats nummer två.
  2. Viktiga faktorer när studenter väljer studieort ur ett europeiskt perspektiv är stadens varumärke, universitetets ranking/rykte och levnadskostnader.
  3. Den psykiska ohälsan bland europeiska och nordiska studenter är utbredd. I en nyligen sammanställd enkät ligger snittet i Europa på 57 på en hundragradig skala, där flera olika faktorer räknats samman. Det är mittemellan dålig (poor) och okej (OK). Inget av de deltagande länderna når över 68, vilket räknas som bra (good) – här kan du läsa mer om studien och hur den är gjord.
  4. Distanskurser och det livslånga lärandet ökar på ett övergripande plan och har fått sig en rejäl skjuts sedan covid. Det ställer nya krav på studentbostaden och ökar efterfrågan på så kallade ”third spaces”, det vill säga ytor där man kan mötas utanför bostaden och utbildningen/jobbet.

Om internationell mobilitet

  1. I framtiden beräknas 97 procent av världens länder ha en negativ befolkningstrend och flera europeiska städer satsar på att locka till sig internationella studenter som ett sätt att balansera en åldrande befolkning. Tyvärr är inte alltid studenternas boendesituation en del av den övergripande strategin.
  2. Storbritanniens utträde ur EU har gjort att inresande studenter istället vänt sig till andra länder med ett stort utbud av engelskspråkiga kurser, till exempel Sverige och Danmark.
  3. Samtidigt som vissa länder vill ha fler internationella studenter, väljer andra att stoppa inflödet genom att minska utbudet av engelskspråkiga kurser. Det gäller bland annat Danmark, som fått fler internationella studenter sedan Brexit, och Nederländerna.

Om studentbostadsmarknaden

  1. Den europeiska marknaden förväntar sig ett tillskott av bostäder till 100 000 studenter under de kommande fem åren med ett värde av 1,3 miljarder euro.
  2. Låg ekonomisk tillväxt, hög inflation och ränta samt det övergripande makroekonomiska läget oroar fortfarande investerare över hela Europa.
  3. Det ekonomiska läget i kombination med ökad hållbarhet har skiftat fokus från nybyggnation till renovering/ombyggnation.

Reflektioner från deltagarna

Jóhannes Baldur Guðmundsson
Managing director Félagsstofnun Stúdenta, Akureyri Iceland

”The most inspiring presentation was regarding the safety, from Tony Allen at NIDO , that is a topic that we have been thinking about how to take to the next level at our houses and that presentation helped us to look at it in wider perspective. Safety is clearly not just about installing CCTV”.

 

Sunniva Roux
Boligdirektor Anker Studentbolig, Oslo Norway

”Security – basics first. I really liked the insight that the speakers shared, get the whole organization involved, and involve and inform the students as well – get them onboard, they are the most important security holders. Also, awareness of the quicker study time, the pressure students today are under. Don’t have a 24/7 study space, that will build up under the impression that they can perform 24/7, in thought of drug use.”

 

Nelli Jokelainen
Marketing communications & rent supervision POAS, Tampere Finland

”Me and my Finnish colleagues found it very insightful to see and visit different types of student apartments. It helped us to understand the differences between people coming from different cultures, and what students find valuable in terms of housing and living. Personally, I found Magnus Glifstam’s presentation of security very interesting, since it definitely is an increasingly important matter in the housing industry.”