”Det är vårt första projekt där vi fått in extra-allt”

I mitten av februari stod det klart att ByggVestas Colonia II i Linköping är den första vinnaren av Studentbostadspriset 2021. Hur känns det och vad betyder egentligen Colonia II för ByggVesta? Väldigt bra och väldigt mycket, är de korta svaren. Läs gärna vår intervju med Marit Appelgren, vd på ByggVesta Fastighetsförvaltning AB, för de lite längre svaren. 

Hej Marit! Hur firade ni vinsten?
– Vi firade först och främst med glädjetjut och segerparad här på kontoret och sedan med tårta. Vi blev verkligen genuint överlyckliga allihop och kanske beror det på att så många varit engagerade i Colonia II.

Vad är det med Colonia II som gör det till vinnare av Studentbostadspriset 2021?
– Det är vårt första projekt där vi fått in ”extra-allt” skulle jag säga, visionen vi haft med morgondagens campusboende blev plötsligt verklighet efter mycket planerande och diskuterande. Vi tycker att projektet har det mesta för att våra boende ska trivas och må bra, för att planeten ska må lite bättre och för att vi ska kunna vara en långsiktig fastighetsägare. Alla är vinnare.

Vad betyder Colonia II för er på Byggvesta?
– Colonia I var vårt allra första projekt och våra ägare startade i Linköping så det finns nostalgiska förklaringar likväl som att med Colonia II har hela Colonia nu sammantaget blivit det campusområde som vi i så många år strävat efter. Jag vågar säga att alla våra medarbetare ser detta projekt som lite av vår kronjuvel och den yttersta tolkningen av vårt DNA vad kommer till samhällsnytta, omtanke och långsiktighet som också är ByggVestas värdeord. Någonstans skriver vi ”vi vågar och vi gör” och det är faktiskt så.

En av de saker som juryn lyfte upp var de sociala ytorna och mötesplatserna – hur används de av studenterna?
– De sociala ytorna är mycket uppskattade av våra studenter. Linköping är ju till sin karaktär en studentstad dit många studenter kommer till från andra orter. Det gör att man som ny student saknar relationer och social kontext initialt och det tror vi att vi bidrar med. Den nya studenten blir mindre ensam. Studenterna pluggar och bara hänger i våra lounger. Vårt serviceutbud i form av festlokalen, restaurangen, torgen samt grönytorna och till och med den automatiska mataffären, AutoMat gör att det finns naturliga ytor att träffas på. Det går inte att undvika att träffa andra boende och vara en del av gemenskapen.

Vilka lärdomar drar ni från det här projektet inför kommande studentbostäder?
– Att det varken är svårt eller särskilt mycket dyrare att tänka nytt och verkligen satsa på det sociala och det gröna. Och att alla på ByggVesta och våra entreprenörer kan, och vill, vara med och bidra med det som de kan bäst. Jag ska uppriktigt sagt säga att jag underskattade den stoltheten och den lagkänslan projektet faktiskt har skapat.