Design av papperskorgar – forskning gav överraskande resultat

Enligt en undersökning utförd av forskare vid Högskolan i Gävle, har utformningen av papperskorgar en påverkan på hur vi agerar – och design med goda ändamål kan dessutom ge sämre effekt.

En studie som jämförde papperskorgar i tre olika färger och designer
I Gävle är papperskorgarna utformade i grått, förmodligen med avsikten att de ska smälta in i stadsbilden. Jämsides dessa introducerades i studien ytterligare två designer med syftet att undersöka hur det fysiska utseendet kan påverka skräpinsamling. Den ena designen var i orange och den andra dekorerad med barnteckningar. Genom att jämföra hur mycket respektive papperskorg samlade in var avsikten att dra slutsatser om sociala normer och hur man uppfattar stadsmiljön.

Papperskorg med barnteckningar presterade sämst
Inför studieresultatet var förväntningarna att papperskorgen med barnteckningar skulle samla in mest skräp. Men till forskarnas förvåning visade den tvärtom prestera sämst av de tre alternativen. Mest skräp samlade istället den orange papperskorgen, och skillnaden var som störst under helgdagarna när flödet av människor ökade.

– Vi såg en ganska stark trend där den orange ökade insamlingen av skräp gentemot de övriga två, säger Noah Linder, postdoktoral forskare vid Kungliga Vetenskapsakademin och tidigare doktorand vid Högskolan i Gävle, till Dagens Samhälle som rapporterar om studien.

En tänkbar förklaring till att papperskorg som var täckt med barnteckningar inte samlade in lika mycket skräp som de två alternativen menar forskarna kan vara en motvilja som uppstår vid för självklara samt uppfordrande budskap. Den i orange var i stället utstickande men på ett mindre uppenbart vis, vilket verkar ha varit anledningen bakom mer skräpinsamling.

Vikten av att pröva olika alternativ
Rekommendationerna från studien är framför allt att jämföra olika designer och göra fälttester innan man implementerar dem i stadsmiljön. Det är svårt att avgöra hur människor ska reagera på en viss sorts design. Små men genomtänka förändringar kan vara ett bättre alternativ än att ta ut svängarna ordentligt.