Debatt: ”Som bostadsminister duger det inte att stå initiativlös”

Att det råder brist på studentbostäder har knappast undgått någon. Därför är det beklämmande att Märta Stenevi (MP) avvisar reformer som Per Bolund (MP) sagt sig förorda. Att regeringen nekar reformer som förbättrar studenternas bostadssituation slår hårt, skriver Studentbostadsföretagen och Sveriges förenade studentkårer.

Nyligen intervjuades bostadsminister Märta Stenevi (MP) i Sveriges radio med anledning av bostadsbristen bland studenter, för att kommentera byggregler för studentbostäder och digitala studiekontroller. Anmärkningsvärt är att hon ratar två reformer som såväl studenter som hyresvärdar står bakom utan att lägga egna förslag till lösning.

Vi anser att bostadsministern bör omvärdera sitt uttalande och välkomna reformförslagen som handlar om att tillskapa fler ändamålsenliga, prisvärda och hållbara bostäder till landets studenter och att utnyttja de studentbostäder som redan finns mer effektivt.

Anpassat regelverk för fler bostäder
Studentbostäder är inte vilken bostad som helst, det är en genomgångsbostad där du bor en kortare tid medan du bedriver studier. Generellt har studenter också en begränsad ekonomi. Därför vill vi utveckla studentbostaden som kategoribostad och då behövs ett regelverk som tillåter oss att använda kvadratmeterna smartare och bygga billigare, utan att för den delen bygga sämre.

Detta förefaller orimligt, då ministern borde veta att våra nordiska grannländer har gjort anpassningar av tillgänglighetskraven.

En sådan anpassning är lättnader i tillgänglighetskraven, något som bostadsministern avvisar med hänvisning till FN-konventioner. Detta förefaller orimligt, då ministern borde veta att våra nordiska grannländer har gjort anpassningar av tillgänglighetskraven för just studentbostäder, utan att detta utgjort något hinder.

Den största vinsten med lägre tillgänglighetskrav för studentbostäder är färre dyra kvadratmeter i badrummen och fler bostäder på samma yta. I ett exempel beräknat på ett studentbostadsprojekt i Stockholm skulle 16 procent fler bostäder kunna skapas om tillgänglighetskravet sänktes till att omfatta 20 procent av bostäderna. Dessutom med lägre hyra, bättre planering och lägre klimatpåverkan.

Ändrade tillgänglighetskrav begränsar inte allas rätt att delta i studentlivet på lika villkor. Med den omflyttningstakt som kännetecknar studentbostadsmarknaden kan en fullt tillgänglig bostad frigöras för den som behöver. Dessutom bör full besökstillgänglighet gälla i all nyproduktion.

Studenternas önskemål
Tillgänglighet är inte det enda som bör anpassas för studentbostäder. Krav kring förråd, bänkytor och skåpsförvaring bör lättas och gemensamma utrymmen bör uppmuntras. Studentbostadsföretagens undersökning visar att en majoritet av studenterna inte tycker att separat förråd är en nödvändighet, medan gemensamma ytor och faciliteter efterfrågas av många.

Inför digitala studiekontroller
Samtidigt behöver vi utnyttja de bostäder som redan finns. I dag bor många kvar i sin studentbostad trots avslutade studier då flertalet hyresvärdar saknar förutsättningar att genomföra studiekontroller säkert och effektivt. En digital sammankoppling med högskolornas antagnings- och studieregistreringssystem skulle avsevärt förbättra processerna och frigöra fler bostäder i rätt tid.

Regeringen kan genom en förordningsöversyn möjliggöra detta utan integritetsrisker – det har flertalet aktörer redan visat vara möjligt. Den förra bostadsministern var för denna lösning men Stenevi visade i SR-intervjun inget intresse att driva frågan.

Som bostadsminister duger det inte att stå initiativlös inför studentbostadsbristen. Vi studenter och studentbostadsföretag är eniga om vad som behöver göras: rättssäkra och effektiva studiekontroller behöver genomföras regelbundet och vi måste få verktyg att bygga studentbostäder med kvaliteter som är anpassade efter studenters ekonomi och efterfrågan.

Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen
Oskar M Wiik, vice ordförande Sveriges Förenade Studentkårer