Digitaliseringsintiativ vann årets stjärna

På årets Nöjd Studbo prisades Stockholms Studentbostäder som vann Årets stjärna för sin inflyttningswebb. Årets stjärna går till ett initiativ som på ett inspirerande och nytänkande sätt skapat nöjdare kunder. Vi kontaktade Jessica Frödin som varit med och utvecklat inflyttningswebben.

Varför tog ni fram en inflyttningswebb?
– Eftersom det är många studenters första egna boende vill vi ge dem en så bra start som möjligt i deras nya hem. Vi gjorde en analys av vår kundresa och identifierade olika pain points där vi insåg att information inför inflyttning var stor. Vi ville skapa en bättre upplevelse inför kundens inflytt och därför skapade vi en digital plattform för att möta kunderna där de är. Självklart så har vi webbplatsen på både svenska och engelska då vi har väldigt många internationella hyresgäster.

Hur ser webben ut och vad fyller den för funktion för både er och era hyresgäster?
– Vi har plockat ut nyckelpunkter som är bra att veta inför sin boendetid hos oss. Vi vill att innehållet ska vara lätt att ta till sig och har även lagt till trevliga animationer för att det ska kännas peppande inför det nya boendet.

Hur har det påverkat kundnöjdheten?
– Vi kan se att den har gjort en enorm skillnad i nöjdhet som t.ex när vi mäter NII (Nöjd inflyttningsindex) så har vi ökat från 75% till 90% i nöjdhet med information inför inflyttning.

Vad har du för tips till de som inspirerats av er och vill ta fram något liknande?
– Lyssna på er kundgrupp och identifiera vad deras behov är. Det kommer underlätta för både kunderna och den egna verksamheten.