De är finalister i Årets stjärna 2024

Snart är det återigen dags att kröna vinnaren av Årets stjärna, ett pris för nytänkande och inspirerande initiativ på temat kundnöjdhet som genomförts det senaste året. Här är de tre initiativ som har chansen att vinna priset den 16 maj.

Vinnaren utses av en jury som i år består av Studentbostadsföretagens medlemsansvariga Ulrika Francke, Gabriella Näslund, ordförande Göteborgs förenade studentkårer och Sarah Adolfsson, konsult CX och digitalisering på What is next AB. Vinnaren presenteras på Nöjd Studbo den 16 maj.

 

 

Finalister i Årets stjärna 2024

⭐ AF Bostäder – Ekotipset

Efter önskemål från sina hyresgäster om miljövänligt städmaterial tog AF Bostäder idén vidare och utvecklade ett helt koncept. I samarbete med Ellinor Sirén skapades en innehållsrik specialutgåva av hennes omtyckta bok ”Städa hållbart med Ekotipset” med utvalda städtips för studenter för att de ska kunna städa med billiga, naturliga och hållbara medel. Genom att distribuera boken tillsammans med miljövänliga städmaterial till studentkorridorerna har AF Bostäder gjort det möjligt för studenter att enkelt och effektivt hålla sina bostäder rena på ett miljövänligt sätt. Företaget har fått mycket positiv respons. I konceptet ingår även tre informativa filmer baserade på Ekotipset-boken, inklusive praktiska tips. Detta innovativa tilltag främjar miljömedvetenhet och uppmuntrar hållbarhet i vardagen genom praktisk handling. 

⭐ Campus Roslagen – Fika med Campus

Sedan ett år tillbaka har ”Fika med Campus” varit en återkommande aktivitet som stärker gemenskapen bland studenter på Campus Roslagen. Varannan vecka träffas medarbetare på Campus Roslagen och hyresgäster för till exempel våffelkväll, äggjakt, grillkväll och gemensam träning – aktiviteter som med tiden blivit välbesökta av såväl internationella som nationella studenter. Detta initiativ har inte bara ökat samhörigheten utan har också bidragit till att bryta isoleringen för många hyresgäster och främjat en fin kontakt mellan personalen och studenterna. Det har även skapat ringar på vattnet i form av kontakt med forskarstudenter inför arbetet med ett hållbart campus. Initiativet är sammantaget ett exempel på när hjärta och engagemang i kombination med kreativitet bär frukt. 

⭐ Malmö universitet – Prov-Bo

Genom sitt initiativ Prov-Bo har Malmö universitet Housing Office ökat sin förståelse för hur det är att leva och bo i en studentbostad. Projektet gick ut på att personalen flyttade in i en korridorbostad för att dels få autentisk upplevelse och erfarenheter om boendet, men också kunna identifiera och åtgärda problem som kanske inte annars uppmärksammats. På så sätt upptäcks problem som inte anmäls eller kommer fram i kundundersökningar, men som är lätta att åtgärda om man bara får kännedom om dem. Resultaten av Prov-Bo inkluderar konkreta förbättringar, vilket har lett till en ökad trivsel och funktionalitet i studentboendet. Det har dessutom resulterat i en än mer responsiv service med hyresgästernas behov i centrum. Initiativet visar sammantaget på en genuin vilja att på djupet förstå och komma närmare sina hyresgäster för att förbättra sina boenden.