Coronaläget för studentbostäder hösten 2020

Nu när höstterminen är igång är effekterna av Corona på studentbostadsmarknaden något klarare, även om många frågetecken kvarstår. Vi har stämt av läget med studentbostadsaktörer runt om i landet för att ringa in gemensamma problem och lösningar.

En av de mest brinnande frågorna inför läsåret 2020/2021 var i vilken utsträckning undervisningen blir digital och hur många internationella studenter som kommer. Turerna har varit många och fortfarande är beskeden relativt kortsiktiga. Lärosätena runt om i landet resonerar olika, till och med bland de egna institutionerna har man valt att göra på olika sätt.

För de internationella studenterna har reserestriktionerna inom EU lättats, och det är i stor utsträckning lärosätets egna riktlinjer som styr. I Göteborg har universitet relativt strikta riktlinjer för utbytesstudenter och de hyr istället ut sina bostäder till svenska studenter på korttidskontrakt. På andra håll, som i Lund, är restriktionerna från universitetet färre och det har likt tidigare kunnat hyra ut sina bostäder till internationella studenter.

Kravet på distansundervisningar har också lyfts och det är framförallt begränsningen på 50 personer som styr beslut kring hur undervisningen kommer bedrivas. Högskolan har inför läsåret dessutom byggts ut för att möta en svikande arbetsmarknad. Årets Studboguide visar att dessa två faktorer fått olika effekt runt om i landet, men att den generella bostadssituationen för studenter trots allt är i linje med tidigare år.

Underhåll och uthyrning fortsätter anpassa
En av de saker som Corona påverkat förvaltningsmässigt är svårigheter att genomföra underhållsarbeten i bostäderna. Avstånd är en viktig faktor, allt från att man ber studenten lämna lägenheten till att lösa mindre felanmälningar via videochatt eller telefon. Även skyddsutrustning används i vissa fall. Men många underhållsarbeten som inte är akuta skjuts också upp, vilket lämnar en underhållsskuld att ta tag i när läget återgått till det normala.

Även med uthyrningsärenden har många övergått till bokade tider när ärendet inte kan lösas digitalt eller via telefon. För nyckelutlämning är slottider något som fungerat bra.

En gemensam frågeställning är hur man gör med gemensamma utrymmen, om de lämnas stängda eller öppna och hur man i så fall kan göra det på ett säkert sätt. En snabb koll bland medlemsföretagen visar att man gör på olika sätt. Väljer man att hålla utrymmena öppna kan man använda våra posters för att uppmana till att hålla avstånd och städa efter sig.