Ökad trygghet med Byggvestas studentmedarbetare

Vad har flera amerikanska kändisar gemensamt med några av ByggVestas hyresgäster? De har alla arbetat som områdesansvariga eller så kallade resident assistants. Som en del av ByggVestas koncept för studentboende anställs studerande hyresgäster för att ge förutsättningar att skapa samhörighet och ökad trygghet i bostadsområdet.

Konceptet med så kallade resident assistants är sedan länge etablerat i Storbritannien och USA och nu även i Sverige. Bland svenska bolag som är verksamma inom branschen är det visserligen inte ovanligt att anställa studentmedarbetare men i ByggVestas fall är studentmedarbetarna alltid bosatta på området där de arbetar.

– Det skapar trygghet och ger förutsättningar för samhörighet i bostadsområdet. Vi vet även att de som bor hos oss tenderar att klara sina studier snabbare än referensgruppen. Det minskar kostnader och samhället får snabbare ut studenter i arbetslivet säger Marit Appelgren, VD ByggVesta.

Inspirationen till att ha områdesansvariga hämtas främst från de amerikanska studentkorridorerna. De är dock bara en av flera delar i konceptet Live to Grow som är utformat för att skapa trygghet, gemenskap och främja välmående hos hyresgästerna. De områdesansvariga är själva engagerade studenter, bosatta i området, som arbetar några timmar per vecka med en stor variation av sysslor.

Ger mervärde till de boende på flera sätt
En områdesansvarig fungerar på flera vis som en länk mellan hyresgäst och hyresvärd, vilket leder till en ökad kundnöjdhet. Till den områdesansvariga kan hyresgäster vända sig för att få svar på olika frågor eller komma med önskemål på aktiviteter. Dessutom är de områdesansvariga delaktiga i att utforma området på ett vis som anses attraktivt för hyresgästerna genom att till exempel inreda studierum, arrangera, delta och marknadsföra diverse evenemang som ByggVesta anordnar.

– Områdesansvariga har en större medvetenhet om de behov som finns i området och har en verklig uppfattning om hur det är att vara boende student i huset. Detta ger en ökad förståelse för vad som kan förbättras och vad som redan funkar, säger Marit Appelgren.

Studentmedarbetarna är en viktig del i ByggVestas långsiktiga samhällsansvar. Genom att skapa arbetstillfällen för unga som är på väg att etablera sig i arbetslivet ger möjligheter för dem att ta ansvar och driva egna projekt. De områdesansvariga ökar sina chanser till en anställning efter studierna genom att de får flera års erfarenhet av bland annat service och administration.

Ökar förtroendet som motverkar negativa spiraler
ByggVesta har även upplevt att deras hyresgäster får ett större förtroende för sin hyresvärd när de har någon som de kan få direkt kontakt med som både är boende och student i området. Genom de områdesansvarigas arbete blir även miljöerna mer socialt hållbara eftersom det skapar en social trygghet för de som flyttar hemifrån för första gången. Inkluderande event och närhet till hyresgästerna bidrar även till att man som hyresvärd kommer närmare sina hyresgäster. Det har lett till att störningar, tragiska händelser och negativa spiraler motverkas genom samverkan mellan områdesansvariga och förvaltare.

ByggVesta anser att det är viktigt att som studentbostadsbolag vara en positiv kraft i samhället och vara en aktör som tar ett socialt ansvar för sina hyresgäster. Konceptet med områdesansvariga är ett lyckat exempel på detta och ett av flera initiativ som tagits.

– Det handlar om långsiktighet och att skapa en affär som är trovärdig. Här lär de områdesansvariga oss väldigt mycket om vilka värden ett modernt företag måste representera för att locka nya talanger och kunder, avslutar Marit.


Läs mer om ByggVestas koncept Live to Grow