Byggvesta vinner studentbostadspriset 2021

ByggVesta med projektet Colonia II i Linköping är 2021 års vinnare av Studentbostadspriset 2021. Fem studentbostadsprojekt var nominerade till priset som delas ut för första gången.

Priset delas ut av branschorganisationen Studentbostadsföretagen och avser ny- och ombyggnation som färdigställts under 2021. Kriterierna för Studentbostadspriset har fokus på innovation, hållbarhet och utformning som möter kundgruppens behov och stärker högre utbildning.

– ByggVesta är en mycket värdig första vinnare av Studentbostadspriset. Colonia II tar hänsyn till både studenternas och planetens välmående och fångar in det som studenterna behöver för att trivas och genomföra sina studier på bästa sätt, säger Stina Olén, vd för Studentbostadsföretagen och ordförande i Studentbostadsprisets jury.

De vinnande studentbostäderna erbjuder de boende studenterna en flexibel livsmiljö som främjar både goda studier och socialt umgänge. Låg energiförbrukning och flera delningsfunktioner sätter en ekologisk hållbar prägel.

– Vi är oerhört stolta och glada över Studentbostadspriset! Vårt flaggskeppsprojekt Colonia II på Campus Valla är resultatet av kreativt nytänkande och vårt långsiktiga ägarperspektiv. Genom samarbete mellan hela teamet på ByggVesta, studenterna och våra samarbetspartners har vi tillsammans skapat det moderna campusboendet för mer än 1 200 linköpingsstudenter. Colonia är helt klart ett av de studentområden vi är mest stolta över där social samvaro, trygghet och en hållbar livsstil står i fokus, säger Marit Appelgren på ByggVesta.


Juryns motivering
ByggVesta har med sitt projekt Colonia II skapat studentbostäder i varierande storlek och utformning med stor flexibilitet för både studier, socialt umgänge och aktivitet i och omkring hemmet. Studenternas behov har väl beaktats och resultatet är gemensamma och privata ytor, både inomhus och utomhus, som möter studenternas behov och utmaningar. Projektets hållbarhetstänk kan ses i allt från låg energiförbrukning till delningsfunktioner och tydliga mötesplatser. Allt detta finns i en universitetsnära upplevelse där ett redan befintligt studentbostadsområde fått ny vitalitet genom fler grannar, nya gemensamma ytor och ökade servicemöjligheter. Studenterna har varit med från idé till att vara en del av förvaltningen som värnar den sociala aspekten.


Fakta om Colonia II
Projektet omfattar 374 lägenheter och totalt sju nya huskroppar. Två av dessa är punkthus och fem är lamellhus med lägenheter som varierar mellan 1 – 3 rok på 19 – 57 kvm. Colonia II är en förtätning av ett befintligt område i närheten av Linköpings universitet, och i och med förtätningen finns nu boendemöjligheter för över 1 200 studenter på området. Husen är byggda enligt koncept: EgenvärmehusTM som värmer lägenheterna genom återvinning av frånluftsvärmen. Förutom lägenheterna innehåller projektet även två nya torgytor, lounger, restauranger, gym och butik.