Branschens röster om Boverkets förslag för byggregelförändringar: ”Något vi har kämpat för länge”

I slutet av april presenterade Boverket sitt förslag för nya byggregler för studentbostäder. Ett välkommet besked för många aktörer på marknaden. Vi har samlat några röster från branschen som ger sin syn på förslaget och vilka möjligheter de ser framåt. 

Mattiass Carrass,
Vd, Stockholms studentbostäder

– De förändringar som föreslås innebär en flexibilitet för byggnationen och ger oss som beställare möjlighet att planera utifrån varje projekts specifika förutsättningar, vilket innebär att fler attraktiva studentbostäder kan byggas. Detta medför att vi kan skapa mindre bostäder för de som efterfrågar det, där den sociala delen är i storleksordningen som dagens bostäder medan hallar och badrum minskas. Och vi kan även fortsätta skapa större bostäder för dem som efterfrågar det.

Resultatet blir bra bostäder till lägre hyra. Utfallen skiljer sig beroende på förutsättningar, men i ett av våra senaste projekt skulle det till exempel innebära upp till 20 procent fler bostäder på samma yta, och det skulle i princip omedelbart sänka hyran med ungefär samma procentandel. Viktigt är att alla, och fler, kan och känner sig välkomna att bo och besöka oss

Erik Wijkmark,
Arkitekt, K2A

– Vi är i stort sett nöjda med det förslag som Boverket har lagt fram. Det är trots allt ett förslag som ligger ganska väl i linje med vad vi hade hoppats på. Det enda som jag tycker är konstigt att de inte nappade på är den lågt hängande frukten med säsongsförvaringen som inte efterfrågas av någon egentligen och drar mycket kostnader att iordningställa.

Jag tror ändå att om dessa lättnader skulle gå igenom skulle de kunna bidra till att fler projekt blev möjliga att få igång när räntorna kommer ner och byggkostnaderna blir hanterbara. Naturligtvis vore det kraftfullare med någon form av investeringsstöd, men vi ska ju leva med byggreglerna ganska länge och i en stabil marknad känns de föreslagna lättnaderna som relevanta i förhållande till vad som efterfrågas av studenter och bostadsbyggare.

Summa summarum ett bra förslag som möjliggör ett byggande som linjerar med efterfrågan.

Martin Jacobsson,
Fastighetsutvecklingschef, AF Bostäder

– Resultatet av Boverkets utredning är ett glädjande besked för både branschen och våra hyresgäster. Att få lättnader i tillgänglighetsreglerna för studentbostäder är något vi har kämpat för länge. Det kommer för AF Bostäders del innebära att vi kan bygga bättre och fler bostäder till en lägre kostnad vilket gynnar hyresgästerna. Det innebär också att det finns förutsättningar för olika konverteringsprojekt som det tidigare har varit svårt att få en vettig kalkyl för. Jag hoppas att det går att ta ett beslut i regering och riksdag inom kort så att vi vet vilka regler som gäller framöver.

Linda Teng,
Konceptansvarig Academic Living, Akademiska Hus

– Akademiska Hus välkomnar det nya förslaget från Boverket, vilket i stor utsträckning motsvarar branschens långvariga önskemål. Särskilt välkomnat är det mildrade tillgänglighetskravet, vilket öppnar dörren för en ökad mångfald och anpassning inom studentbostadsbyggandet i Sverige. För att möjliggöra ett differentierat studentbostadsbestånd behöver bostäderna kunna utformas efter olika behov, med varierande storlek och kvadratmeter. Akademiska Hus ser i Boverkets förslag en möjlighet att skapa mer kostnadseffektiva och välutformade studentbostäder som bättre kan svara mot behovet av ökad flexibilitet, variation och behov hos målgruppen.

De lättare tillgänglighetskraven är nu mer jämförbara med de i övriga nordiska länder, och det är mycket glädjande att ett sådant förslag presenteras. Det främjar mer effektiva och anpassade byggprojekt, vilket också underlättar för konverteringar och hållbar transformation av befintliga fastigheter. Vi ser nu fram emot den fortsatta processen med Boverkets förslag och är redo att aktivt delta för att möjliggöra för en välanpassad studentbostadsmarknad i Sverige, samtidigt som vi arbetar för att uppnå våra hållbarhetsmål.