Branschens kundundersökning skickas ut till 20 000 studenter

I veckan skickades Nöjd Studbo, branschens kundundersökning, ut till drygt 20 000 studenter. Mariana Lindner LaCava och Anders Johansson från Origo Group uppdatera oss om årets undersökning, hur pandemin kan påverka kundnöjdheten och vad som är Nöjd Studbos stora nyhet inför nästa år!

Den 9 mars skickas årets Nöjd Studbo ut. Hur ser läget ut i år?
– I år deltar 22 företag varav tre nya och drygt 20 000 studenter får enkäten. Frågorna i enkäten avser nöjdhet med bostaden, gemensamma utrymmen, bostadsområdet samt företagets service och kommunikation. I årets undersökning har några företag lagt till egna frågor med koppling till pandemin, bland annat om hur hyresgästerna upplever att företagets information fungerat utifrån pandemin samt i vilken studiemiljö som hyresgästerna har pluggat under det senaste året.

Hur tror du pandemin kan påverka kundnöjdheten?
– Pandemin kan påverka kundnöjdheten på vissa frågeområden. För det egna boendet har förutsättningarna förändrats då man spenderar mer tid i hemma. Man ställer då högre krav på saker som luftventilation och liknande. Vi såg redan i våras att behovet av trevliga utemiljöer ökade. Det ser olika ut på olika orter och man har hanterat öppettider och kontaktvägar lite olika men det är ganska tydligt att man generellt tycker att tillgängligheten minskat vilket är ganska naturligt.

Vilka tips har du till de företag som är med och vill göra en sista insats för att öka svarsfrekvensen?
– Använd era olika informationskanaler för att informera om undersökningen och vikten av att delta. Exempelvis kan man lägga upp information på sociala medier, sätta upp affischer i trappuppgångar samt informera på digitala skärmar. Den personal som är i kontakt med hyresgästerna under datainsamlingen kan även muntligt påminna om att svara på enkäten.

Det är sista året som det enbart görs en punktmätning, från och med nästa år kan man välja till kontinuerlig mätning genom LiveSteps, vad innebär det?
– Att mäta kontinuerligt innebär att enkäterna kommer att skickas ut löpande till hyresgästerna och att portalen där resultaten redovisas uppdateras dagligen varefter svaren kommer in. Naturligtvis finns det många fördelar med detta men några är att man kommer ifrån säsongsvariationer som är oundvikliga vid punktmätningar men också att man får möjlighet att interagera med hyresgästerna på ett helt nytt sätt, i realtid!