Best practice: Olovlig andrahandsuthyrning

Olovlig andrahandsuthyrning har i kölvattnet av bostadsbristen blivit ett växande problem för hyresvärdar, för studentbostäder i form av både olagliga andrahandskontrakt och dubbelboende. Nedan är exempel på hur tre bostadsföretag jobbar med frågan.


Mathias Lantz, Stockholms studentbostäder

– Vi upplever ett utbrett problem och att det ökar bostadsbristens Stockholm. Det vi möter i vår vardag är lägenhetsuthyrning utan tillstånd, dubbelboende (att man bor fler personer än vad kontraktet tillåter) och uthyrning via till exempel Airbnb som är att betrakta som hotellverksamhet. Vi tar frågorna på största allvar och det är i allra högsta grad en trygghetsfråga för våra studenter. Att inte veta vilka sina rumskompisar är och att ständigt möta nya ansikten i fastigheten skapar otrygghet.


Helene Blomberg, Halmstads Fastighets AB

– Vi har ingen exakt siffra på problemet men vi räknar med att få in några hundra normavvikelser per år och att vi har ungefär 50 till 60 ärenden pågående hela tiden. Vi har hittills gått till Hyresnämnden med tre ärenden. Vi har gjort ett medarbetardrivet utvecklingsprojekt och vi började arbeta efter en specifik manualbaserad struktur för cirka två år sedan.


Thomas Mundebo, Stockholmshem

– Vi vet att det förekommer olovlig andrahandsuthyrning hos oss, precis som hos alla aktörer som hyr ut bostäder. Vi får årligen in 400 – 500 tips från hyresgäster och anställda som vi utreder. Vi friställer årligen cirka 150 lägenheter på grund av oriktiga hyresförhållanden, bland annat olovlig andrahandsuthyrning. De konsekvenser vi ser av att man hyr ut utan lov är att det skapar otrygghet i bostadsområden, det är otryggt både för grannar och för de som hyr olovligt. För att vi ska kunna ha en bra relation med våra hyresgäster och omsorg om våra fastigheter så måste vi veta vilka som bor i våra lägenheter.