Bättre rörlighet diskuterades på digitalt Almedalsseminarium

Hur gör vi det lättare att flytta in i – och ut ur – studentbostäder? På Boinstitutets digitala almedalssatsning samlade vi politiker, experter och branschrepresentanter för att diskutera hur vi förbättrar rörligheten på studentbostadsmarknaden.

– Att koppla samman utbildnings- och boendefrågorna är avgörande för Sveriges framgång som kunskapsnation, och för vår innovationskraft och välfärd. Det är en ödesfråga för vår framtida konkurrenskraft att unga har möjlighet att studera vad och var de vill.

Så avslutar Maria Pleiborn, bostadsexpert på WSP, sin medverkan i panelen på seminariet Fast i flyttkedjan, ett seminarium som började med frågan hur ett bättre flöde på bostadsmarknaden kan hjälpa fler studenter att få en bostad.

Idag ser vi på flera håll i landet långa kötider för att få en studentbostad. Och har man väl fått en bostad väntar efter studierna svårigheter att ta sig vidare på den reguljära bostadsmarknaden. Något som gör att man försöker bo kvar så länge som möjligt, vilket i sin tur hindrar bostäderna att frigöras till nya studenter. Och så är vi tillbaka till de långa köerna för att ens få ett kontrakt från första början.

Effektiva studiekontroller – en av flera viktiga faktorer
Ingrid Gyllfors, vd på Sveriges största studentbostadsföretag Stockholms Studentbostäder, började med att lyfta vikten av effektiva studiekontroller för att få ett bättre flöde.

– Vi frigör 1 500 studentbostäder till nya studenter varje år tack vare effektiva studiekontroller. Eftersom vi är kopplade till kåren kan vi göra våra kontroller digitalt, och fler behöver den möjligheten för att frigöra bostäder till studenter i rätt tid.

Studentbostadsmarknaden är inget isolerat problem, utan tätt sammankopplat med resten av bostadsmarknaden. De som flyttar ut måste också ha någonstans att ta vägen. Daniella Waldfogel, näringspolitisk chef på Stockholms Handelskammare, vill att frågan uppmärksammas i en större kontext och kommer högre upp på agendan. Något som Ingrid Gyllfors hakade på genom att efterfråga en bättre dialog mellan finans-, justitie- och utbildningsdepartementen.

Sommarens viktigaste lunch?
Det politiska perspektivet representerades av Emma Hult, riksdagsledamot och bostadspolitisk talesperson för Miljöpartiet, som höll med om att det måste till ett bättre samarbete mellan både departement och utskott. Studera ska man kunna göra hela livet och oavsett var man kommer ifrån, och då måste såklart bostaden möjliggöra det.

Till sist önskade sig Ingrid Gyllfors en sommarlunch mellan bostadsminister Per Bolund och ministern för högre utbildning och forskning Matilda Ernkrans. Vi hoppas de hittar en timme eller två för att på politisk nivå börja ett tätare samarbete mellan högre utbildning och bostäder.

Stina Olén, Studentbostadsföretagens vd och moderator för seminariet, framhöll att seminariet gav energi och idéer för hur Studentbostadsföretagen kan arbeta vidare med frågorna.

– Med den oro som nu finns inför höstens bostadssituation kändes det särskilt bra att vi kunde samlas kring att studentbostäderna måste ses mer som en utbildningsfråga. Vi kommer givetvis att driva vidare dialogen och har nästa politiska möte inbokat med bostadsministern direkt efter semestern, summerar Stina Olén.