Bättre chans att få studentbostad till terminsstart

Antagningsbeskeden är på ingång och med dem kommer den eviga frågan om studentbostäder. En färsk undersökning visar att möjligheterna att få en studentbostad till terminsstart är bättre än på länge. Ökad nyproduktion och förbättrade förutsättningar för studiekontroller har haft positiv effekt.

En enkät från Studentbostadsföretagen bedömer 37 procent av landets studentbostadsaktörer att nya studenter med stor säkerhet kan blir erbjuden en studentbostad hos dem redan till terminsstarten. Ytterligare 34 procent anger att möjligheten finns, även om den är begränsad. En hög nyproduktion de senaste åren är en anledning till att läget har blivit bättre, men Studentbostadsföretagens vd Stina Olén bedömer även att förbättrade möjligheter till studiekontroller påverkar.

– Vi ser att fler företag regelbundet granskar att deras hyresgäster är aktiva studenter, och det leder till fler bostäder åt nya studenter. Det i kombination med ett tillskott av nästan 3 000 studentbostäder per år de senaste fem åren ökar självklart utbudet av studentbostäder, säger Stina.

På samtliga av landets högskoleorter finns en eller flera aktörer som anger att det går att få en studentbostad till höstterminsstarten. En analys av de större studieorterna visar att läget är svårast i Göteborg och Uppsala, medan det ser något ljusare ut i Stockholm, Linköping, Umeå och Lund.

Tips för att söka studentbostad
För den som söker studentbostad till hösten är förutsättningarna med andra ord bra på de flesta studieorter. Stina Olén ger följande råd till nyantagna studenter som söker bostad:

– Sök hos flera olika aktörer och var öppen för alla bostadstyper och lägen. Var beredd på att göra boendekarriär, oftast är det enklast att få en korridorbostad och chanserna att hitta drömbostaden ökar när efterfrågan på studentbostäder sjunker under läsåret, säger Stina.

Förändringar på marknaden ställer nya krav
I enkäten anger branschen att efterfrågan på korridorrum minskar, medan intresset för egna, större lägenheter ökar. Det ställer nya krav på bostadsmarknaden och ökar behovet av politiska reformer för att underlätta ny- och ombyggnation av studentbostäder.

Regeringen har även ett förslag till nya digitala studiekontroller på bordet. Om detta går igenom, kan fler bostäder frigöras snabbare till nya studenter.

– Regeringen har missat fönstret för den här höstterminen och det är många studenter som får vänta längre på sin första studentbostad på grund av det. Till nästa år finns chans att göra om och göra rätt och vi räknar med att regeringen tar den möjligheten, avslutar Stina Olén.

 


➜ Ladda ner infografiken

Läget på landet största studieorter:

Ida Södersten, chef för bostadsuthyrning Svenska Bostäder i Stockholm
– Tillgången på studentbostäder inför hösten ser bra ut hos oss på Svenska Bostäder. Campus Albano är helt färdigbyggt och här har vi 1 000 studentlägenheter. De flesta är uthyrda men det finns lediga lite då och då.  Under det senaste året har vi blivit klara med bygget av två nya studentfastigheter – ett i Östberga och ett i Hornstull. Så jämfört med förra året har vi fler studentlägenheter i år. Det finns goda chanser att få en studentbostad hos oss.

 

Mattias Carrass, vd på Stockholms studentbostäder i Stockholm
– Vi genomför varje termin en omfattande boprövning, som gör att vi kan se till att det enbart är aktiva studenter som bor hos oss. Det innebär att vi alltid kan friställa många bostäder till terminsstart. Samtidigt har vi genomfört flera nyproduktionsprojekt och tillskapat ett stort antal nya studentbostäder. Det betyder att vi nu står rustade med ett stort utbud av studentbostäder inför terminsstart, och vi kommer att i högre grad än tidigare ha möjlighet att erbjuda nya studenter en bostad.

 

Anna Christensson, kund- och marknadschef på SGS Studentbostäder i Göteborg.
-Vid höstterminens start är efterfrågan hög. Vi kan se att kötiden är densamma som tidigare år, möjligen något kortare kötid för rum i korridor med gemensamt kök. Just nu är kötiden för ett enkelrum med gruppkök 1 till 1,5 år och för en lägenhet från 2 år beroende på läge i staden. Senare under hösten sjunker kötiderna utom för lägenheter i centrum.

 

Jenny Wikström, fastighetschef Uppsalahem Studentstaden i Uppsala
– Inför höstterminsstarten är det svårt för nya studenter få studentbostad hos oss på Uppsalahem, och i år är läget lite extra tufft eftersom vi renoverar 300 korridorrum. Men det blir bättre under hösten, dels för att efterfrågan minskar och dels för att de renoverade korridorrummen blir tillgängliga i etapper från och med augusti. Vi jobbar aktivt med studiekontroller för att friställa bostäder till nya studenter. Vi arbetar även med att hitta andra sätt att öka möjligheterna för nya studenter att få studentbostad till höstterminen 2025.

 

Henrik Krantz, vd på AF Bostäder i Lund
– Inför terminsstarten ser läget på studentbostadsmarknaden i Lund stabilt ut. Genom AF Bostäder, nationer, Bopoolen med flera finns det ett varierat utbud inom Lund med bekvämt avstånd till Lunds universitet. AF Bostäder tillämpar dessutom novischförtur vilket innebär att studenter som är bosatta utanför Skåne går före i kön. Möjligheten för nya studenter att få en bostad hos AF Bostäder till terminsstarten är därmed extra bra.

Om enkäten:

Enkäten besvarades i juni 2024 av 80 studentbostadsaktörer från hela landet. Aktörer som har studentbostäder på flera orter redovisas som separata aktörer för att ge en mer rättvisande bild.