Bättre boende för fler studenter

Svarta rubriker om bostadsbrist och bostadspanik bland nya studenter fick Falun att inse vikten av studentbostäder för att vara en attraktiv studieort. Nu samarbetar regionens aktörer inte bara för att skapa en tryggare bostadssituation, utan även en bättre studieupplevelse.

– Boendesituationen är utifrån mina erfarenheter det allra viktigaste för att vara en attraktiv studieort. Boendet är det första man tänker på efter antagningsbeskedet och ordnar det sig inte skapar man hinder innan studenten ens kommit hit.

Orden är Maja Kronwalls, studentansvarig på Faluns allmännyttiga bostadsföretag Kopparstaden. De erfarenheter hon pratar om är resan hon gjort tillsammans med andra lokala aktörer, från bostadspanik och medierapportering om bostadslösa studenter till ett engagerat arbete för förhöjd studieupplevelse.

Bostadsstyrgrupp med flera aktörer
Grunden till detta arbete är en gemensam bostadsstyrgrupp. Här finns representanter från Borlänge och Falu kommun, Högskolan i Dalarna, studentkåren och de två bostadsföretagen Kopparstaden och Stora Tunabyggen. Gruppen har funnits länge, men nya krafter i gruppen i kombination med pågående debatt i media och politik, gav samarbetet en nytändning.

– Vi använde den dåvarande mediabilden som hävstång för att återuppliva samarbetet. Vi fick större förståelse för varandras verksamheter och bättre insyn i vad varje aktör kan bidra med, vilket gjorde stor skillnad. Första fokus var att alla studenter ska ha någonstans att bo. En åtgärd var att gemensamt tillsätta och finansiera en boendekoordinator för studentbostäder, säger Maja.

Förbättrat läge på ett år
Bostadsstyrgruppens och boendekoordinatorns gemensamma arbete har gett resultat. Från ett år till ett annat förbättrades den panikartade situationen inför terminsstarten genom ökad synlighet och förebyggande åtgärder för tillfälligt boende.

För att vara en attraktiv studieort krävs dock mer än att alla studenter har tak över huvudet. Den mer ordnade bostadssituationen inför terminsstart har gett bostadsstyrgruppen utrymme att ta nästa steg i arbetet.

– Nu lägger vi stort fokus på att öka attraktiviteten hos Falun och Borlänge, både för att förbättra studieupplevelsen och få fler att stanna kvar efter studierna. Första steget är ett gemensamt schema för olika aktiviteter under hösten, allt från naturpromenader till IKEA-turer. Syftet är att skapa mötesplatser och mervärde, och det ska bli jättespännande att se vad utfallet blir, säger Maja.

Den här artikeln kommer från Studbotrend – en trendrapport för den svenska studentbostadsbranschen


Majas tips för ökad attraktivitet

  • Boendekoordinator med fokus på terminsstart
  • Ökad förståelse för varandras förutsättningar och möjligheter
  • Ökad synlighet för bostadsföretagen
  • Vidare fokus på aktiviteter för studenter för att skapa mötesplatser och mervärde