Att slippa äta sin hatt

Under hela 2016 lyfter vi upp om miljö- och hållbarhetsarbetet hos några av våra medlemsföretag. Denna gång har vi pratat med Örebrobostäder (ÖBO) och fokuserat på kommunikation. Vilken roll spelar kommunikation för att spara energi eller förbättra sopsorteringen? Hos ÖBO är den gröna kommunikationen, både med hyresgäster och personal, en hörnsten för ett lyckat miljöarbete. Och lite oväntat har en hatt stått i centrum för en av företagets största miljösatsningar.

Webb

Vi ringde upp Linus Larsson som är miljöchef på ÖBO, det kommunala bostadsbolaget med 41 600 hyresgäster. Sedan årsskiftet ligger deras fokus för miljöarbetet på tre huvudsakliga områden; avfall, byggnadsmaterial och klimat och energi. 2005 satte de upp som mål att till 2015 minska energiförbrukningen med 20 procent. De klarade målet, med råge, och en av de saker som spelade stor roll för projektets framgång var hur och med vem de kommunicerade.

– Genom att berätta vad vi gör till personal, hyresgäster och media, får vi idéer och förslag på energisparande åtgärder som vi kanske inte hade hittat annars, förklarar Linus.

Förslagen har till exempel kommit från företag som i media snappat upp ÖBO:s satsning och velat samarbeta. Men där kommunikationen gjort störst skillnad är inom företaget. Under hela processen har kommunikationsinsatser genomförts, i allt från youtubefilmer till posters, med ÖBO:s personal som målgrupp. Jonas Tannerstad, ÖBO:s chef för el och automation, gjordes till frontfigur och lovade bland annat att äta upp sin hatt om målet inte nåddes. Något han som tur var slapp. En annan kampanj var anden i flaskan, där samtliga avdelningar inom företaget fick göra tre önskningar om energibesparande åtgärder. Framförallt engagerade det bovärdarna och övrig personal, som varje dag arbetar i fastigheterna och har koll på var energitjuvarna finns. 

– Bovärdarna är dessutom är en av våra bästa kanaler ut mot hyresgästerna och måste vara utrustade med rätt kunskap för att kunna besvara frågor, lägger Linus till.

anden i flaskan
Hitta individuella argument
Med hyresgästerna kommunicerar ÖBO både brett och smalt. På webben och i kundmagasinet Boinsikt finns energispartips och nyheter kring ÖBO:s pågående miljöarbete som vänder sig till samtliga hyresgäster. Mer specifika insatser görs mot de hyresgäster som med anledning av ÖBO:s miljöarbete får en förändring i sin bostad. Till exempel skickar de ut information till hyresgästerna som berörs och anordnar informationsmöten. Linus menar att man i alla lägen måste vara tydlig med vad man gör och hitta flera olika argument till varför ett projekt genomförs.   

– Vi har miljöengagerade hyresgäster, men att en förändring är klimatsmart räcker sällan som argument för att den ska accepteras. Fler kvaliteter måste fram och de ska vara så nära den enskilda hyresgästen som möjligt, säger Linus

Som exempel tar han när de inför individuell debitering av vatten hos hyresgästerna (läs mer om det här). Många håller nog med om att det är en bra förändring för att minska vattenförbrukningen, men det som berör individen närmast är vilken summa som i slutändan finns på räkningen, och därför blir huvudargumenten ekonomiska snarare än hållbara.

Kommunikation för att påverka
ÖBO har försökt förändra beteendet hos sina hyresgäster med hjälp av olika kommunikationsinsatser. De får ofta stor uppmärksamhet och tas emot väl av hyresgästerna, men leder inte alltid till den beteendeförändring man hoppats på. Det har lett till att de omvärderat nyttan med informationskampanjer och insett att de har en annan roll när det kommer till att försöka förändra ett beteende.

– De breddar vägen för vidare åtgärder och är upplysande för mottagarna som inser både problematiken och vilken roll de själva spelar. Men för att skapa konkreta förändringar krävs det att vi följer upp med andra åtgärder, säger Linus.

Andra åtgärder är konkreta incitament, till exempel ekonomiska, som tar hyresgästen från tanke och vilja till konkret handling. Så är fallet när ÖBO ställer om till individuell vattendebitering. Inledande informationskampanjer gav inget resultat på minskade liter, men banade vägen för en större förståelse när mätningen införs. Linus tar även avfall som exempel. Där informerar ÖBO sina hyresgäster om vikten av att sopsortera bland annat genom personlig kontakt. Det ger kortsiktiga effekter och för att få dem att hålla i sig krävs det att sopsortering blir enkelt, till exempel genom rena och organiserade återvinningsrum. Som nästa steg önskar Linus att man kunde införa någon form av ekonomiskt incitament även för att återvinna sopor.

Till sist, i egenskap av miljöchef, vad är du mest stolt över?
– Att vi nådde målet med att minska vår energiförbrukning med 20 procent. Och att Jonas slapp äta upp sin hatt.

 

Öbo:s lista för grön kommunikation

  • Se personal såväl som hyresgäster som viktiga målgrupper för kommunikation
  • Involvera de som kan med hjälp av kampanjer
  • Hitta rätt argument – det som är viktigt för er är inte alltid viktigt för målgruppen
  • Se kommunikation som ett hjälpmedel eller startpunkt och följ upp med andra åtgärder
  • Våga vara kreativ – släng in en hatt eller en andelampa i mixen och se vad som händer!

Tidigare artiklar