Ökar antagna på ditt lärosäte?

Universitets- och högskolerådet har släppt antagningsstatistik för årets hösttermin. Totalt har antalet antagna ökat med ungefär fyra procent och 28 av 39 universitet tar in fler sökande jämfört med förra året. Något som kan göra behovet att stimulera studentbostadsbyggandet ännu mer angeläget.

Det är i samband med höstens antagningsbesked som Universitets- och högskolerådet (UHR) har släppt ny statistik, som visar att drygt 305 000 har antagits till högskoleutbildnning i höst – en ökning med närmare 11 000 personer eller cirka fyra procent.

Kerstin Beckenius, t.f. avdelningschef vid UHR, uttalar sig om ökningen på UHR:s webbsida:

– Bortsett från rekordsiffrorna under coronapandemin 2020–2021 har vi aldrig tidigare noterat så många antagna. Och – coronaåren undantagna – är antalet behöriga sökande det högsta sedan hösten 2014.

Statistiken visar även att tre av fyra orter tar in fler sökande jämfört med 2022. Varför antalet ökar finns det ännu inget entydigt svar på, men tidigare trendrapporteringar har pekat ut växande årskullar och konjunktursförsämringar som gör att efterfrågan på högskoleutbildningar blir större. En naturlig följd blir sedan att efterfrågan på studentbostäder ökar.

– Ett ökat antal studenter innebär vanligtvis ett ökat tryck på studentbostäder. I ett läge där byggandet bromsar in riskerar bostadssituationen för studenter förvärras inom några år. Därför behöver politikerna stimulera studentbostadsbyggandet, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.

I matrisen nedan listas antalet antagna till olika lärosäten under HT 2023 med jämförelse och förändring i procent gentemot föregående hösttermin.

Universitet/högskola Antagna HT 2023 Antagna HT 2022 Förändring (antal) Förändring (procent)
Gymnastik- och idrottshögskolan 1 021 650 371 57,1 %
Högskolan Väst 7 450 4 959 2 491 50,2 %
Försvarshögskolan Stockholm 715 519 196 37,8 %
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm 346 268 78 29,1 %
Newmaninstitutet 449 354 95 26,8 %
Marie Cederschiöld högskola 295 246 49 19,9 %
Karolinska institutet 4 696 3 926 770 19,6 %
Chalmers tekniska högskola 5 023 4 340 683 15,7 %
Jönköping University 7 061 6 133 928 15,1 %
Malmö universitet 15 097 13 217 1 880 14,2 %
Högskolan i Gävle 14 595 12 964 1 631 12,6 %
Mittuniversitetet 15 799 14 121 1 678 11,9 %
Högskolan Dalarna 13 456 12 037 1 419 11,8 %
Konstfack 130 119 11 9,2 %
Örebro universitet 14 830 13 600 1 230 9,0 %
Linköpings universitet 16 754 15 414 1 340 8,7 %
Blekinge tekniska högskola 3 174 2 924 250 8,5 %
Högskolan i Borås 8 666 7 989 677 8,5 %
Mälardalens universitet 14 315 13 253 1 062 8,0 %
Kungl. Tekniska högskolan 7 049 6 530 519 7,9 %
Linnéuniversitetet 29 106 27 094 2 012 7,4 %
Sophiahemmet Högskola 145 135 10 7,4 %
Lunds universitet 25 846 24 105 1 741 7,2 %
Högskolan Kristianstad 10 105 9 426 679 7,2 %
Umeå universitet 33 334 31 629 1 705 5,4 %
Göteborgs universitet 26 697 25 607 1 090 4,3 %
Stockholms universitet 34 201 32 984 1 217 3,7 %
Södertörns högskola 7 406 7 155 251 3,5 %

Källa: Universitets- och högskolerådet