Ännu nöjdare medlemmar 2021

Under oktober genomfördes den årliga medlemsundersökningen bland Studentbostadsföretagens medlemmar. Vi gläds åt förbättrat resultat på flera mätpunkter.

Nöjd Medlem är Studentbostadsföretagens årliga kundnöjdhetsmätning. Den består av en webbenkät som skickas ut till samtliga anställda på våra medlemsföretag, som är i kontakt med föreningens verksamhet, till exempel som deltagare på våra evenemang eller prenumeranter på vårt nyhetsbrev. Undersökningen är anonym och genomförs av analysföretaget Origo group. I år kommer svaren från 88 procent av våra medlemsföretag, vilket gör att resultatet representerar en god andel av medlemmarna. Här är en kort sammanfattning av årets resultat, med fjolårets resultat inom parentes:

  • Nöjd Kund Index, NKI: 83 (79)
  • Net Promoter Score, NPS: 63 (53)
  • Svarsfrekvens 40 % (36 %)

Utöver att mäta nöjdheten med olika medlemsaktiviteter och -förmåner, är Nöjd Medlemsundersökningen ett bra tillfälle att samla idéer till förbättringar.

– Tack till alla som tog sig tid att svara på enkäten! Vi är glada att NKI ökat ytterligare och att så många är engagerade i föreningen och vill tycka till om hur den ska utvecklas. Vi har fått in många fina förslag att titta vidare på under 2022, säger Stina Olén, vd Studentbostadsföretagen.