Studentbostadsfrågan lyftes i Almedalen

I en studentbostadspolitisk debatt samlade vi flera riksdagspartier för att lyfta branschens viktigaste frågor inför det kommande valet och nästa mandatperiod. Oavsett vilken regering Sverige får finns det flera frågor som är viktiga att ta tag i – och som flera partier är redo att gå vidare med. 

I ett glasblåseri mitt i Visby samlades representanter från flera riksdagspartier, branschen och studentkårer för att debattera studentbostäder inför det kommande valet. Alla var såklart inte eniga om allt, med det fanns områden med stor möjlighet till samsyn, till exempel byggregler. Det finns en bred enighet kring att byggreglerna generellt behöver förenklas, men däremot råder det fortfarande delade meningar om att skapa ett specifikt regelverk för studentbostäder. En annan fråga där partierna delar åsikt är att se över CSN för att stärka studenternas betalningsmöjligheter.

Oenighet fanns framför allt i frågan om tillgänglighetskrav. Socialdemokraterna och Miljöpartiet tycker inte att tillgänglighetskraven ska ruckas på, medan Moderaterna, Sverigedemokraterna och Centerpartiet vill se krav på tillgänglighet för en andel bostäder snarare än alla. De som är emot förändrade tillgänglighetskrav tror antingen inte att det ger effekt eller ser långsiktiga problem med att låsa bostäder till en viss boendegrupp, medan de som är för menar att det skulle ge fler och billigare bostäder.

Under debatten märktes också att kunskapen om studentbostadsfrågor behöver öka, många svar landar lätt i generell bostadspolitik och studentbostaden har specifika förutsättningar som behöver beaktas. En uppgift för branschen att ta sig an inför kommande mandatperiod.

Medverkande:

  • Johan Löfstrand, Riksdagsledamot, Socialdemokraterna
  • Viktor Wärnick, Riksdagsledamot, Moderaterna
  • Mikael Eskilandersson, Riksdagsledamot, Sverigedemokraterna
  • Ola Johansson, Riksdagsledamot, Centerpartiet
  • Momodou Malcolm Jallow, Riksdagsledamot, Vänsterpartiet
  • Camilla Hansén, Riksdagsledamot, Miljöpartiet
  • Linn Svärd, Ordförande, Sveriges förenade studentkårer
  • Stina Olén, moderator, Vd, Studentbostadsföretagen