Aktuell bostads- och utbildningspolitik för studentbostäder – april 2023

Det händer saker i politiken och från Studentbostadsföretagen pågår ett intensivt politiskt arbete för att kommande förslag, pågående utredningar och nya riktlinjer ska främja studentbostadsmarknaden på bästa sätt. Här sammanfattar och kommenterar vi det politiska läget för bostads- och utbildningspolitik som påverkar studentbostäder.

Lättade byggkrav i sikte
Efter att vi länge drivit på frågan om anpassade byggregler för studentbostäder, aviserade regeringen i mars att de ger Boverket i uppgift att föreslå lättnader för just studentbostäder. Medan många med oss välkomnar utredningen har både politiker och intresseorganisationer också gett sig ut i debatten och kritiserat uppdraget. Här kan du läsa en debattartikel i den andan samt vår replik. Utredningen var också ett hett ämne på det riksdagsseminarium vi anordnade i mitten av april.

Exakt vilken roll Studentbostadsföretagen kommer att ha i utredningen kvarstår att se. Boverket håller just nu på att sätta ihop projektgruppen för uppdraget. Vi kommer att få anledning att återkomma till den här frågan och hur våra medlemmar kan vara med och bidra i arbetet.

En budget utan medicin mot byggstoppet
Det var en mycket stram vårändringsbudget som regeringen presenterade i mitten av april, där fullt fokus ligger på att pressa tillbaka inflationen. Det fanns inga åtgärder för att stimulera byggandet, men regeringen framhåller att man arbetar för regelförenklingar på flera områden. Regeringen har också meddelat att de kommer att se över förutsättningarna för presumtionshyresmodellen mot bakgrund av de hårt kritiserade hovrättsdomarna som begränsar de årliga hyresjusteringarna.

 

Ett urval av pågående utredningar:

  • UKÄ:s s.k. Ladok-utredning. I den delrapport som presenterades i mars står det klart att myndigheterna förordar ett nytt författningsförslag till regeringen som innebär att studentbostadsföretag ska få möjlighet att digitalt kontrollera huruvida en student är antagen till utbildning. Hela uppdraget ska redovisas senast 31 december 2023.
  • Utredningen Ordning och reda på hyresmarknaden. Studentbostadsföretagen har dialog med utredningen om förutsättningarna för blockhyra och att upprätta ett register för studentbostäder. Redovisas i oktober.
  • Boverket ska lämna förslag på hur införandet av gränsvärden för byggnaders klimatpåverkan kan påskyndas och hur tillämpningen av klimatdeklarationer kan utvidgas. Redovisas i maj.